Blogg

 

 RSS Feed

 1. ripening wheat

  På denne tiden av året på Tautra, undrer jeg meg over mysteriet med vekst.  Frøet som ble plantet for bare noen uker siden, vil snart bli høstet.  Det er god jord her og sola skinner manger timer om dagen nå.

  I dagens evangelium, forteller Jesus en lignelse om frø og vekst.  Kanskje er det bedre å si at lignelsen handler om jord . . . om at  jorden bestemmer veksten!  Jesus sier:  ”Det (frøet) som faller i god jord . . . bærer frukt” (Matteus 13,8).

  Kanskje du er kjent med lignelsen (see Matteus 13,1-9.18-23)?  Det finnes fire typer jord: jord som trampes på, steinete jord, jord med tornebusker, og god jord.  Frøet er Guds ord.

  Vi kan tenke på jord som våre hjerter.  Hva slags jord er der?  Hva skjer med Guds ord når det faller inn i våre hjerter?  Er det god vekst?

  Se på ditt hjerte i dag.  Er det god jord der? Trenger du en gartner?  Hva mangler om det skal bli god vekst?  Gjør noe i dag som gjør ditt hjerte mer klar til å bære frukter fra frøene av Guds Ord.

  ----------

     

  At this time of year on Tautra, I always marvel at the mystery of growth.  The seed which was planted only a few weeks ago will soon be harvested.  There is good soil here and the sun shines many hours a day now.

  In today’s Gospel, Jesus tells a parable about seeds and growth.  Perhaps it is better to say that the parable is about soil, for the kind of soil determines the growth!  Jesus says, “The seed that falls on good soil . . . bears fruit” (Matt 13,8).

  Perhaps you are familiar with the parable.  There are four kinds of soil: the soil on the foot path, rocky soil, soil with many thorns, and good soil.  The seed is God’s word.

  We can think of the soil as our hearts.  What kind of soil is there?  What happens to God’s Word when it falls into our hearts?  Is there good growth?

  Look at your heart today.  Is there good soil there?  Do you need a gardener?  What is lacking if there is to be good growth?  Do something today that will make your heart more ready to bear fruit from the seed of God’s Word.

  ----------

 2.  
   
   

       Den 13.november feirer vi Allehelgener av benediktinerfamilien (alle som lever ifølge Benedikts Regel).  Vi cisterciensere er en del av denne familien.  Dette Ã¥ret, pÃ¥ grunn av en film om dem, minnes vi særlig sju fransk munker som ble drept i Algeria i 1996.  Filmen heter Des Hommes et de Dieux og den vant andre plass under Cannesfestivalen.  Disse munkene tilhørte Atlasklosteret i Tibhirine, Algeria.  De hadde en dyp kjærlighet for det algeriske folket og valgte Ã¥ bli med dem under uroligheter i landet.  En av brødrene, b. Luc, var en lege og munkene hadde en klinikk for folket.  Filmen viser at bønn var senteret i munkenes liv og at de hadde en stor kjærlighet for hverandre.  De hadde ogsÃ¥ stor respekt for islam.  Munkene visste at de kunne ble drept, men de valgte Ã¥ bli i Algeria.  De gav deres liv for Gud og for folket.  Noen av munkenes brev og dagbøker har ble utgitt.  Filmen vil komme til Norge neste mÃ¥ned.  Du kan se noe av filmen pÃ¥ http://katolsk.no/nyheter/2010/05/25-0001.htm.

       Bildet nedenfor er av korset i Atlasmunkersminnehage pÃ¥ Tautra Mariaklosteret.  Kristus er i senter av korset.  Symbolene av fire av verdensreligioner—jødedom, hinduisme, islam og buddhisme--er rundt ham pÃ¥ korset.
   
   

  Dialogue cross

   
   

  On November 13, we celebrate the Feast of All the Saints of the Benedictine-Cistercian family, that is, those who live according to the Rule of St. Benedict.  This year we remember in a special way seven French brothers who were members of Our Lady of Atlas Monastery in Tibhirine, Algeria.  They were murdered there by unknown assassins in 1996.  The recently released movie, Des Hommes et de Dieux (Of Gods and Men), which won second prize at the Cannes Film Festival, tells their story. 

  The film shows the monks’ deep love for the Algerian people and why they chose to remain in Algeria despite the civil disturbance in the country.  Prayer was the center of the monks’ life and they had a deep love for one another.  They also had a great respect for Islam.  One of the brothers, Luc, was a physician and the monks had a medical clinic for the people.  The monks knew that they could be killed, but they chose to remain in Algeria.  They gave their lives for God and for the people.  Some of the monks’ letters and diaries have been published.   The film will be coming to theatres soon.  You can see a brief preview at:  http://katolsk.no/nyheter/2010/05/25-0001.htm. 

  The picture above is of the cross in the Atlas Peace garden here at Tautra Mariakloster.  The figure of Christ is at the center of the cross surrounded by symbols of Islam, Judaism, Buddhism, and Hinduism.  The garden is a memorial to the monks and their commitment to interreligious witness and dialogue.