Blogg

 

Palmesøndag -- Palm Sunday

Posted on

palmesøndag in church 16

I dagens messe har vi to evangelier. Det første er om Jesu  inntog i Jerusalem (Markus 11:1-10) og det andre er den lange historien om Jesu lidelse og død (Markus 14:1-15:47). 

Vår cistercienserfar Guerric av Igny sa om disse «i den ene er Jesu sett som  opphøyet og herlig, i den andre som fornedret og lidende.  I prosesjonen er han betraktet som en  hedret konge. I lidelsen er han betraktet som en straffet tyv.  I den ene er han omsluttet med herlighet og ære, i den andre,har han ingen herlig skikkelse eller et godt utseende.  I den ene er han gleden og herligheten for folket, i den andre er han foraktet av mennesker.» 

Jesus opplevde både de høytstående og lavtstående. Det gjør vi også, kanskje ikke som ham, men vi kan se på ham når vi erfarer vanskeligheter, lidelser, motstand, forræderi, osv.  I denne stille uken, se på Jesus; gå med ham til Jerusalem, og bli med ham.

   

In today’s Mass, we have two gospels: the first is about Jesus’ entry into Jerusalem (Markus 11:1-10) and the second is the long narrative of Jesus’ suffering and death (Markus 14:1-15:47). 

About these, our Cistercien father Guerric of Igny said:  «in the one Jesus is seen as sublime and glorious, in the other as lowly and suffering.  In the procession he is thought of as receiving the honor of a king, in the passion he is seen undergoing the punishment of a thief.  In the one he is surrounded by glory and honor, in the other he has no form or comeliness.  In the one he is the joy and glory of the people, in the other he is scorned by men and despised by the people.”*

The highs and the lows – Jesus experienced them.  And we also, perhaps not like him, but we can look to him when we experience difficulties, sufferings, opposition, betrayal, etc.  In this holy week, look to Jesus, go with him to Jerusalem, and be with him.

     

Guerric of Igny, Third Sermon for Palm Sunday
From Guerric of Igny: Liturgical Sermons Book 2, translated by Monks of Mount Saint Bernard Abbey; Kalamazoo: Cistercian Publications, 1971.  Used with Permission.