Blogg

 

Takker du Gud for alt han har gjort for deg?

Posted on

RAINBOW

Israelsfolket kjente Gud som ”nådig og barmhjertig, sen til vrede og rik på miskunn”. Det var slik Gud åpenbarte seg på Sinaifjellet (2 Mos 34,6). Slik var hans relasjon til Israel. Ordene betydde mye for Israel – de var til stor trøst.

            I dagens salme 145 lovpriser vi Gud fordi han har behandlet Israel slik. Israel har erfart Guds nåde, barmhjertighet, langmodighet og miskunn. Hva betyr disse ordene for deg? Har du erfart Guds nåde, barmhjertighet, langmodighet og miskunn i ditt liv? Når?

Det er viktig å minnes disse episodene, for de hjelper oss til å være trofaste når vi møter motgang. Det er også viktig at vi er takknemlige for det Gud gir oss og gjør for oss. Dagens salme kaller oss til takknemlighet. Takker du Gud for alt han har gjort for deg, for alt han har gitt deg?

Et annet motiv i dagens salme er at mennesket er Guds skapning (v. 9 og 10). Kanskje glemmer vi dette. Vi liker å tenke at vi er herrer over eget liv, at vi ikke står ansvarlige overfor noen. Husker vi at vi er skapninger, at vi har fått liv, husker vi også hvem som har skapt oss.   Vi blir takknemlige og ivrige etter å leve som Gud befaler oss.

Hvis vi husker at vi er ansvarlige for vårt liv, vil vi kanskje tenke mer på hva vi gjør, hva vi velger, hva vi bestemmer. Vi er skapningen; Gud er Skaper.

Det er sant at Gud er barmhjertig mot alle sine skapninger, men la oss ikke ta for lett på det. La oss heller strebe etter å holde Guds pakt og lovsynge ham for alt han er og gjør for oss.

fra Når lyset stråler frem, s. Anne Elizabeth Sweet (Oslo: St. Olav, 2011) 53.  Brukt med tillatelse.