Blogg

 

Blir du lammet av frykt? -- Does fear cause you to sink?

Posted on

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Llu%C3%ADs_Borrass%C3%A0_-_St_Peter_is_Walking_on_the_Water_-_WGA02479.jpg?uselang=en-gb

St. Peter is Walking on the Water

Lluís Borrassà [Public domain], via Wikimedia Commons

Blir du lammet av frykt?  Forhindret i å komme videre når du blir invitert til å gå i en ny retning? Det gjorde Peter i dagens evangelium (Matt 14,22-33). Jeg tror vi alle kan kjenne oss igjen i denne situasjonen. Vi kan lære mye av hva som hjalp ham. Så lenge Peter hadde blikket festet på Jesus, gikk det greit. - han klarte å gå på vannet! Når han så bort begynte han å synke.

Hva frykter du i ditt eget liv? Hva hindrer deg i å ta neste steg, fra å gå i en ny retning?

Prøv å feste blikket på Jesus, og se om du kan komme deg videre!

     

Does fear cause you to sink?  Not to step out when you’re invited to move in a new way, in a new direction?  It did Peter in today’s gospel (Matt 14,22-33).  I suspect we can all identify with him in this regard.  We can learn a lot from what helped him.  As long as Peter kept his eyes fixed on Jesus, he was fine – even when he walked on the water!  When he looked away from Jesus, he sank.

What do you fear in your own life now?  What keeps you from taking a new step, from following a new direction?

Try fixing your eyes on Jesus and see if you can step out!