Blogg

 

Det tar tid å bestemme. . . It takes time to decide

Posted on

annie pia

Det tar tid å bestemme . . .

Noen ganger tar det tid å bestemme seg for hva man skal gjøre. . . det tar tid å høre . . . det tar tid å gjøre det som vi ikke ønsker å gjøre.  Det tar tid å forstå hva som er rett å gjøre.  Slik står det i dagens evangelium (Matt 21,28-32). 

Ser du deg selv i én av sønnene? 

Er det noe du sliter med nå?

Er det noe Gud kaller deg til?

La disse ordene fra Salme 25 bli din bønn:  «Herre, vis meg dine veier og lær meg dine stier.  La din sannhet lære og leder meg» (vv. 4-5).

Hør hva Gud sier i dag. . . og gjør det.

     

It takes time to decide . . .

It takes time sometimes to decide what to do . . . it takes time to hear . . . It takes time to do what we don’t want to do.  It takes time to recognize what is right and perhaps to do it.   So it is in today’s Gospel (Matt 21,28-32).

Do you see yourself in one of the sons?

Is there something that you struggle with now?

Is there something God is calling you to now?

Let these words from Psalm 25 be your prayer: “Make me know your ways, O Lord.  Teach me you’re your paths.  Lead me in your truth and teach me . . .” (vv 4-5).

Today, hear what God says and do it.