Blogg

 

«Vær ikke bekymret for noe.» -- "Do not worry about anything."

Posted on

sheep graze - contentment

«Vær ikke bekymret for noe.»  Det er vanskelig å ta disse ordene fra dagens andre lesning  (Fil 4,6-9) til hjertet, men enda vanskeligere å leve etter dem.  Vær ikke bekymret?  Det er så mye  vi bekymrer oss for:  familie, økonomi, jobb, studier, forhold, helse, osv.  Selvfølgelig må vi gjøre så godt vi kan, men det er også mye som vi ikke kan kontrollere.  Så, hva gjør vi – etter vi har gjort vårt beste? « Vær ikke bekymret » sier Paulus, «men legg alt . . . frem for Gud.»   «Be og kall på ham med takk.» Takk?  Ja,ikke takk for våre bekymringer, men takk for at Gud er med oss i alt. Vi har ingenting å frykte.  Gud, som elsker oss, holder oss i sin hånd.

Hvis vi erfarer Guds nærvær og kjærlighet til oss, og våre hjerter og tanker er bevart ved Gud og i Gud, kan vi  oppleve en fred og en tillit som overgår all vår forstand. For Gud er så mye mer enn vi kan forestille oss og «kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår» (Ef 3,20).

     

“Do not worry about anything.” It is difficult to take these words from today’s second reading to heart, much less to live them.  Do not worry?  There is so much that we worry about: family, economy, job, studies, relationships, health, etc.  Obviously we must do what we cam regarding all of the above, but there is much that we cannot control.  So, what do we do after we have done all that we can?  Do not worry, says Paul, but bring all to God.  Pray and call on him with thanksgiving.  Thanks?  Yes, thanks not for our worries but because God is with us in all.  We have nothing to fear-  God, who loves us, holds us in his hand.

If we experience God’s presence and love for us, our hearts and thoughts are guarded by God and in God.  We experience a peace, a confidence, which surpasses all our understanding, for God is so much more than we can ask or imagine . . . (Eph 3,20).