Blogg

 

Hvem sitt portrett? Whose image?

Posted on

Hvem sitt portrett er på denne mynten?  Det spurte Jesus fariseernes disipler om i dagens evangelium (Matt 22:15-21).   De spurte ham om det er tillatt å betale skatt til keiseren.  Selvfølgelig var det keiserens bildet.  «Så gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud, det som tilhører Gud.»

Hvor finner vi Guds bilde? På mennesket – deg og meg.  Gud skapte oss i sitt bilde(1 Mos 1,26-27).  Dette betyr at vi tilhører Gud.

Hvordan gir vi oss selv til Gud?  En måte er som Hellige Paulus sier til Romerne:  «Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud.  Det skal være deres åndelige gudstjeneste.  Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje . . .» (Rom 12,1-2).

Hvordan gjør vi det?  Hver av oss må svare for oss selv om livet vårt, i dag.  Husk, du har blitt skapt i Guds bilde.  Handle etter det!

     

Whose image is on this coin?  So Jesus asked the Pharisees disciples in today’s gospel (Matt 22:15-21).  They had asked him if it is permissible to pay taxes to Caesar.  Obviously, it was Caesar’s image.  “Give, therefore, to the emperor the things that are the ermperor’s, and to God the things that are God’s.”

Where do we find God’s image?  On human beings – you and me.  God created us in his image (Gen 1:26-27).  This means that we belong to God.

How do we give ourselves to God?  One way is as St. Paul says to the Romans:  “Present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship.  Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your minds, so that you may discern what is the will of God . . .” (Rom 12:1-2).

How do we do that?  Each of us must answer for ourselves, in the context of our life, today.  Remember, you have been created in the image of God.  Do everything as that.