Blogg

 

Gud leger de sønderknustes hjerter -- God heals the broken hearted

Posted on

«Gud leger de sønderknustes hjerter og forbinder deres sår» (Sal 147,3).

Kanskje når vi hører disse ordene fra dagens salme, opplever vi et rykk eller bevegelse i våre hjerter.  Hver og én av oss bærer smerter i våre hjerter av ett eller annet slag.   Disse ordene rører oss.

Kan vi høre salmistens ord som en innbydelse? Til å bringe disse smertene til Jesus som folket i dagens evangelium brakte deres syke til Jesus for helbredelse (Mark 1:29-39)?  Jesus helbredet alle typer av sykdom: fysiske og emosjonelle.  Han kan gjøre det samme for oss i dag.

Se deg selv foran Jesus.  Se hvor kjærlig han ser på deg.  Se hvor mye han ønsker å ta smerten bort.  Se ham rekke ut sin hånd til deg . . . ta den . . . la ham reise deg opp i helhet og velvære.

   

God heals the broken hearted and binds up their wounds (Psalm 147,3).

Perhaps when we hear these words from today’s Psalm, we experience a pull or movement in our hearts.  Every one of us carries pain in our hearts of one kind or another.  These words touch them.

Can we hear the Psalmist’s words as an invitation to bring these pains to Jesus like the people in today’s Gospel brought their sick to Jesus for healing?  Jesus healed all types of sickness, physical and emotional.   He can do the same for us today.

See yourself before Jesus.  See how lovingly he looks at you.  See how much he wants to take your pain away.  See him reach out his hand to you . . .take it . . . let him raise you up in wholeness and well-being.

 

minnehjerte

 +     +     +    +    +

Fastetid begynner 18.februar.

omslaguendelig

daglige refleksjoner til Fastetid

kan leses og bes av kristne fra hvilket som helst trossamfunn

Kjøp på klosterets butikken eller fra St. Olav forlag