Blogg

 

Jesus regner med oss. -- Jesus is counting on us.

Posted on

stokkvolla path

I dagens evangelium (Markus 6, 7-13), hører vi om Jesu instruksjoner til sine apostler da han sendte dem ut for å forkynne evangeliet.  Markus forteller oss at de gjorde som Jesus påla dem, og at de drev ut onde ånder og helbredet mange folk. 

Jesu ord er ikke bare til de første apostlene, men også til oss.

Vi er hans disipler og apostler i verden i dag.  Forkynner vi Guds evangelium gjennom våre ord og gjerninger som Jesus og hans første apostler gjorde (Markus 1,15)?  Er vårt nærvær noe som bringer helbredelse og frukter av Guds Hellige Ånd (Gal 5,22-23)?

Jesus trenger oss til å forsette hans misjon.  Jesus regner med oss.

   

In today’s Gospel (Mark 6,7-13), we hear Jesus’s instructions to his apostles when he sent them out to proclaim the gospel.  Mark tells us at they did as Jesus told them, and they drove out evil spirits and healed many people.

Jesus’s words are spoken not only to the first apostles, but also to us.

We are  his disciples and apostles in the world today.  Do we proclaim God’s gospel through our words and deeds as Jesus and his apostles did (Mark 1,15)?  Is our presence something that brings healing and the fruits of God’s Holy Spirit (Gal 5,22-23)?

Jesus needs us to continue his mission.  Jesus is counting on us.