Blogg

 

Se din døvhet og stumhet -- See your deafness and muteness.

Posted on

 troll fjord

Tilsynelatende, kan dagens evangelium se ut bare som en begivenhet fra fortiden som ikke har noe å si til oss.  Jesus helbredet en mann som var  døv og stum (Markus 7,31-37).  Akkurat dèt er en vidunderlig ting, men hva har det å gjøre med meg?

Mer enn jeg kanskje tror.

Dagens evangelium oppfordrer oss å se om det er måter som gjør oss døve eller stumme.  Om ikke fysisk,  så åndelig og i vårt forhold med andre mennesker.  Hva er det jeg ikke kan høre?  At andre mennesker har behov for?  At andre mennesker prøver å fortelle meg om meg selv?  At Gud ville tale til meg med sitt ord i Bibelen og i hjerte mitt?

Hvilken urett kan jeg ikke tale om?  Om hvilke forhold kan jeg tale fordelaktig om?   I dagliglivet?  På skolen eller arbeidsplassen?  I bygda? I landet? I verden?

Det er en tekst i Jesaja hvor profeten sier:  «Herren Gud har gitt meg disiplers tunge . . . morgen etter morgen vekker han mitt øre så jeg kan høre på disiplers vis.  Herren Gud har åpnet mitt øre» (Jes 50,4-5).  Jeg elsker denne teksten og jeg ber for at det blir oppfyllt i meg.

Men jeg må være villig tilå høre og tale.  Og dette er hvordan dagens evangelium angår meg.  Jeg må se min døvhet og min stumhet.  Jeg må be Jesus om å helbrede meg.

     

At first glance or hearing, today’s Gospel can seem to be only about an event from the past which has nothing to do with us.   Jesus healed a man who was deaf and mute (Mark 7,31-37).  It was certainly a wonderful thing, but what does it have to do with me?

More than I might think.

Today’s Gospel challenges us to see whether  there are ways in which we are deaf and mute.  If not physically, then spiritually and in our relationships with others.  What can I not hear?  That others need?  That others try to tell me about myself?  That God would speak to me in his word in scripture and in my heart?

What injustice can I not speak about?  About what good or just thing can I not speak in support?  In daily life?  At school or the work place?  In my city or county?  In my land?  In the world?

There is a text in Isaiah where the prophet says: “The Lord God has given me the tongue of a teacher . . . .  Morning by morning he . . . wakens my ear to listen as those who are taught.  The Lord God has opened my ear”  (Isa 50:4-5).  I love that text and I pray that it will be fulfilled in me.

But I must be willing to hear and speak.  And this is where today’s Gospel has to do with me.  I must see my deafness and muteness.  I must ask Jesus to heal me.