Blogg

 

Hvem sier du at jeg er? -- Who do you say that I am?

Posted on

Det er to forskjellige ting – «å vite om noen» og «å kjenne noen».  Vi finner begge to i dagens evangelium (Mark 8,27-35).  Jesus spurte sine disippler:  ikke bare «Hvem sier folk at jeg er?» -- men også «Hvem sier dere at jeg er?»

Han spør oss nå: «Hvem sier du at jeg er?»  Og jeg tror ikke at han mener: «Hva vet du om meg» men «Kjenner du meg?»  Det handler om et forhold.

Hvordan kan vi kjenne Jesus?  Hvordan kan vi være i forhold med ham?  Det er det samme som et forhold med et annet menneske.  Bruk tid sammen.  Lær mer om hverandre (du kan lære mer om Jesus i evangeliene).  Snakk med hverandre i hjertet ditt. 

Du skal ikke være skuffet.  Jesus ønsker at du skal kjenne ham.

seasky

     

There is a big difference between knowing about someone and knowing someone.  The former has to do with having heard of someone, knowing what is said about them.  No personal experience of the person, no relationship, is implied, as it is in the latter.

We find both meanings in today’s Gospel (Mark 8,27-35).  Jesus asked his disciples not only who do people say that he is, but who do they, who have spent time with him, say that he is.

He asks us the same question: “Who do you say that I am?”  And I think that he doesn’t mean “what do you know about me?”  but “how do you know me?”  It has to do with relationship.

How can we know Jesus?  How can we be in relationship with him?  It is the same as with any other relationship: spend time together, learn more about him (read the Gospels, for example).  Talk with him in your heart.

You will not be disappointed.  Jesus wants us to get to know him.  Jesus wants to have a relationship with us.