Blogg

 

Kalt til å være hellig? Called to be holy?

Posted on

«Dere er Guds elskede . . . kalt til å være hellig» (Rom 1,7)

Hva mente Paulus da han skrev dette til Romerne?  (Husk: det er Guds ord til oss i dag, også.)

Hva betyr hellig? 

Det handler ikke om det Romerne gjorde for seg selv, men om det som Gud gjorde for dem – og for oss.  Det er det som Gud gjorde for oss i vår dåp da vi mottok hans liv.  Gud er hellig.

Det som vi må gjøre er å bli det som Gud har gjort for oss: å bli lik Gud, som Jesus – og la det bli modnet i oss, fullendt i oss, så vi blir mer og mer lik ham.

Vi kan ikke miste Guds liv inni oss.  Det er der.  Det er det som Gud har gjort.  Men vi kan velge å ikke leve i Guds liv og hellighet.  Vi kan glemme, det eller verre; være likegyldig. 

Husk i dag, det som Gud har gjort for deg.  Bli i det.  Lev det.

   

«You are God’s beloved . . . called to be holy» (Rom 1,7)

What did Paul mean when he wrote this to the Romans`?  (Remember: it is God’s word to us today, also.)

What does “holy” mean?

It is not about what the Romans did for themselves, but about what God did for them – and for us.  It is what God did for us in our baptism when we received his life.  God is holy.

What we must do, is to be/become that which God has done for us: to be like God, like Jesus and to let that life mature in us and be perfected in us, so that we become more and more like him.

We cannot lose God’s live in us.  It is there.  It is what God has done.  But we can choose not to live in God’s life and holiness.  We can forget, or even worse, be indifferent.

Today, remember what God has done for you.  Live in that reality.  Become that.