Blogg

 

Se Gud i hans gjerninger -- See God in his works

Posted on

«Guds usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger» (Rom 1,20).

Hvor lett det er å opplever sannheten om Paulus’ ord her i Norge, særlig når vi står på stranden, går i fjellene, eller stirrer på himmelen.  Skjønnheten overvelder meg.  Jeg kan bare prise Gud, og ofte, er det med et Salmevers som kommer til sinnet mitt.

Se i dag Guds usynlige vesen manifestere seg i naturens skjønnhet, enten på fjell; strand, i himmelen, i gule høstblad eller i en liten høstblomst.  La ord av pris strømme fra hjertet ditt.

   

«Ever since the creation of the world God’s eternal power and divine nature, invisible though they are, have been understood and seen through the things he has made» (Rom 1,20).

How easy it is to see the truth of Paul’s words when we stand on the seashore, hike in the mountains or gaze at the sky here in Norway.  The beauty overwhelms me.  I can only praise God, and often, with words from a verse from the Psalms that come to mind.

Today, see God manifesting his divine being and power in the beauty of nature, whether in the mountains or on the seashore, in the sky, in a golden fall leaf or in a little fall flower.  Let words of praise stream from your heart.