Blogg

 

Advents Å-antifoner -- Advents O-antiphons

Posted on

Under tidebønnene ber vi fra Salmene (vannligvis to eller tre) og én hymne (eller to) fra Bibelen.  Vi synger en «antifon» til hver av disse som er et annet vers fra Bibelen.  Fra 17.-23.desember, har vi spesielle antifoner med («Magnificat,» Lukas 1,46-56) under Vespers.  Disse heter «O-antifoner».  Hver og én er en bønn til Jesus som er nevnet med en messiansk tittel fra det gamle Testamentet: O Sapientia – Å Visdom; O Adonai - Å Herre; O Radix Jesse – Å Jesse rot; O Clavis David – Å nøkkel til Davids hus; O Oriens – Å morgengry; O Rex Gentium – Å nasjones Konge; O Emmanuel – O Immanuel.    Den første bokstaven i tittelen på latinsk (antifonene var opprinnelig sunget på latin) former en akronym når leste baklengs fra 23.desember: ero cras:  i morgen, vil jeg komme.

Les bloggen hver dag – 17.-23.desember.

     

During the Divine Office (our seven times of communal prayer each day), we pray the Psalms (usually 2 or 3) and a hymn from the Bible.  We sing an “antiphon” (another verse from the Bible) with each.  From December 17-23, we have special antiphons at Vespers with the Magnificat or Mary’s hymn of praise (Luke 1:46-56).  These are called the O-Antiphons.  Each one is a prayer to Jesus who is named with a Messianic title from the Old Testament: O Sapientia – O Wisdom; O Adonai - O Lord; O Radix Jesse –O Root of Jesse; O Clavis David –O Key of David; O Oriens –O Rising Sun; O Rex Gentium – King of the Nations; O Emmanuel – O Immanuel.  The first letter of the Latin title (the antiphons were originally sung in Latin) form an acronym: ero crans – Tomorrow I will come.

Read the blog each day, December 17-23!