Blogg

 

Benedikts Regel - Benedict's Rule

Posted on

Daglig leser søstrene sammen et avsnitt av Sankt Benedikts regel.  Det er regelen som er grunnlaget for vårt liv.  Det er en gammel regel, skrevet i sjette århundre.  Munker og nonner har fulgt denne regelen i nesten 1500 år.  Den har vært en kilde til visdom for dem.
 
Benedikt krever bare én ting av dem som vil være en munk eller nonne:  "I sannhet, søker du Gud?"  Alt i hans regel er en hjelp til å gjøre det. 

 

 
chapter
 
 
Each day at our morning meeting in Chapter, we hear a reading from the Rule of St. Benedict.  It is a Rule that was written in the sixth century.  Monks and nuns have followed this Rule for nearly 1500 years!  It has continued to be a source of wisdom for us.
 
Benedict asks only one thing of those who desire to be a monk or nun:  "Do you truly seek God?"  Everything in his rule is a help in doing that.