Blogg

 

Herrens forklarelse -- Feast of the Transfiguration of the Lord

Posted on

Transfiguration
 

"Se opp til ham og strål av glede" (Sal 34,6)

Vi feirer festen av Herrens forklarelse 6.august (se Matteus 17,1-8).  Vi minnes den dagen da Jesus tok Peter, Jakob og Johannes opp på fjellet for å be.  Mens Jesus ba, ble han forandret og hans ansikt ble skinnende.  Han strålte av glede.  Slik kan det også være for oss når vi ser opp til ham i bønn og kjærlighet.

For førti-fem år siden på denne festen ga jeg mitt liv til Gud gjennom klosterliv.  På begynnelsen av seremonien sang koret "Kom, datter, hør på meg.  Gudsfrykt vil jeg lære deg.  Se opp til ham og strål av glede og du skal alltid ha fred."  Det er sant.  Hvis vi er trofaste, skal vi bli forandret i Kristi bilde, strålende av glede og fulle av fred.  Dette skjer ved Herrens Ånd (2 Korinterne 3,8).

     

"Look up to him and be radiant with joy" (Psalm 34,6)    

We celebrate the Feast of the Transfiguration of the Lord on August 6 (see Matthew 17,1-8).  We remember the time when Jesus took Peter, James and John up on a mountain to pray.  As Jesus prayed, he was transfigured before them and his face became radiant.  He was radiant with joy.  So it can also be for us when we look up to Jesus in prayer and in love.

Forty-five years ago on this feast, I gave my life to God through monastic profession.  At the beginning of the ceremony the choir sang:  "Come, daughter, listen to me.  I will teach you the fear of the Lord.  Look up to him and be radiant with joy and your being will always be at peace."  It is true.  If we are faithful, we shall be transformed in the image of Christ, radiant with joy and full or peace.  This is the work of God's Spirit within us (2 Cor 3,8).