Blogg

 

Motløse Disipler -- Discouraged Disciples

Posted on

 

Har du noen gang tenkt på at Jesu disipler ble motløse- - så mye at de ønsket å slutte? Det er akkurat det som skjedde i historien fortalt i Lukas 24,13-36.   Etter Jesu død, gikk to av hans disipler fra Jerusalem.   De var bedrøvet og skuffet.  De hadde hatt slike forhåpninger til Jesus.  Jeg lurer på om de følte som profeten Jesaja da han sa: ”Jeg har strevd forgjeves, til ingen nytte har jeg brukt opp min kraft . . .” (Jes 49,4).

paved road fence mountain

Men så, plutselig sluttet en fremmed seg til dem på veien. De visste ikke at det var Jesus. De kjente ham ikke igjen etter hans oppstandelse.  Men da han snakket med dem og forklarte Skriftene til dem, skjedde det noe i dem.  Hjertene deres brant (Lukas 24,32).  Enda mer da han brøt brødet med dem.  De kjente ham igjen og gikk tilbake til Jerusalem.  Der fortsatte de å være hans disipler Lukas 24,35-48). 

bible 2

Det kan være på samme måte for oss i vår motløshet og skuffelse.  Dagens evangelium inviterer oss til å gjenkjenne Jesus i Skriftene og brødet.  Han har ikke forlatt oss, men fortsetter å gå med oss på vår vei.

   

Have you ever thought about Jesus' disciples becoming discouraged – so much so that they wanted to quit?  That's exactly what happened in the story recounted in Luke 24:13-36.  After Jesus’ death, two of his disciples went away from Jerusalem. They were downcast and disappointed.  They had had such hopes in Jesus.  I wonder if they felt like the prophet Isaiah when he said: I have labored in vain and for nothing spent my strength” (Isa 49,4).

But then, suddenly a stranger joined them on their way.  They did not know that it was Jesus.  They did not recognize him after his resurrection.  But when he began to speak with them and explain the Scriptures to them, something happened within them.  Their hearts became on fire.  Even moreso when he broke bread with them.  When they recognized him, they went back to Jerusalem and to being his disciples (Luke 24,35-48).

I believe that it can be the same for us in our discouragement and disappointment as well. Today's Gospel invites us to recognize Jesus in the Scriptures and the breaking of the bread.  Know that Jesus has not forsaken us; he still walks with us on our way.

chalice, paten