Blogg

 

Vær hjemme hos Gud -- Be at home with God

Posted on

sunrise

 

One of my favorite Biblical verses is found in today’s Gospel.  Jesus says, “I go and prepare a place for you . . . I will come again and take you to myself, so that where I am, there you may be also” (John 14,3).

I love these words and I think of them as applying to the moment of our death.  These words mean so much to me that I want them to be read at my funeral.  Yes, I believe that at death, Jesus will come to us and take us to himself so we can be at home with him in heaven. 

Even now, in this life, there are times when Jesus “takes us to himself.”  One way, for me, is during times of silent prayer. 

When we try to be free from all that can distract us and to be free for God, present to and focused on God, loving God,  then there is a space for God to come and meet us, or rather, for us to go and meet God.  He is always waiting for us.  As Jesus says in the same chapter of St. John’s Gospel:  “Those who love me will keep my word and my Father will love them and we will come to them and make our home with them” (John 14,23).

Take some time today to be quiet and still, free from all distractions and free for God.  May you sense the nearness of God’s presence and the depth of his love –for you. 

Be at home with God.

   

Et av mine favorittvers i Bibelen finner vi i dagens evangelium.  Jesus sier: “når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er” (Johannes 14,3).

Jeg elsker disse ordene og jeg forbinder de med vårt dødsøyeblikk. Disse ordene betyr så mye for meg at jeg vil at de skal leses i min begravelse. Ja, jeg tror at i vår dødstime, så vil Jesus komme til oss og hente oss opp til seg i himmelen for å være hos ham. 

Selv nå, her i dette livet, hender det at Jesus ”tar oss til seg selv.”  En måte for meg, er tider med stille bønn.

Når vi prøver å være fri fra alt som kan distrahere oss og å være fri for Gud, tilstede og fokusert på Gud, å elske Gud, da er det rom for Gud å komme og møte oss, eller rettere sagt, for oss å komme Gud i møte. Han venter alltid på oss. Som Jesus sier i samme kapittel i Johannes evangelium: ”Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham” (14,23).

Ta deg litt tid i dag til ro og stillhet, fri fra alle distraksjoner og fri for Gud. Måtte du oppleve Guds nærvær og dybden av hans kjærlighet -- for deg. 

Vær hjemme hos Gud.