Blogg

 

Vår Hjelper -- Guds Hellige Ånd; Our Helper -- God's Holy Spirit

Posted on

candleflame2

 

”Jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: sannhetens Ånd” (Johannes 14,16).  Så sier Jesus i dagens evangelium: han skal gi oss en annen talsmann som han selv – en hjelper, Guds Hellige Ånd.  Han skal bli hos oss og være i oss (14,17).

Gjenkjenner vi hva slags hjelper vi har?  Det er virkelig Guds Hellige Ånd: Guds kraft, Guds nærvær som bor i oss.  Det er den samme kraften Gud viste da han reiste Kristus opp fra de døde (Efeserne 1,19-20).  Det er en sterk kraft!

Er det for fantastisk til at vi kan forstå det?  Å tro det?  Å påkalle det for hjelp?

Men det er sant.  Hvis bare vi kan være åpne for hans makt i oss og søke hans hjelp.

Kanskje det er tider i våre liv når vi føler oss helt alene.  Jesus sier: "Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn" (Johannes 14,18).  Vi er ikke alene. Han lever i oss (14,20). Husk det når du føler deg alene og hjelpeløs.

Gjør ordene i Paulus bønn for efeserne dine egne: ”Må han . . . gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd.  Må Kristus ved troen bo i deres hjerter . . .” (3,16-17).  Da vil vi også kjenne at hans kraft vil virke i oss og oppnå langt mer enn vi kan be om og forstå (3,19).

   

”I will ask the Father and he will give you another Advocate, to be with you forever, the Spirit of Truth” (John 14,16, NRSV).  So says Jesus in today’s Gospel: he will give us another Advocate like himself, a helper: God’s Holy Spirit.  He shall remain with us and be in us (John 14,17).

Do we recognize what kind of helper we have?  It is God’s Holy Spirit: God’s power, God’s presence who dwells within us.  It is the same power God showed when he raised Christ up from the dead (Ephesians 1,19-20).  That is powerful power!

Is it too marvelous for us to understand?  To believe?  To call upon for help?

But it is true.  If only we can be open to his presence and seek his help.

Perhaps there are times in our lives when we feel all alone.  Jesus says, “I will not leave you orphaned” (John 14,18, NRSV).  We are not alone.  He lives within us (14,20).  Remember that when you are feeling alone and helpless. 

Make the words of Paul’s prayer for the Ephesians your own: that the Father "may grant that you may be strengthened in your inner being with power through his Spirit and that Christ may dwell in your hearts through faith” (Eph 3,16-17, NRSV).  Then we, too, will know his power at work within us, accomplishing far more than we can ask or imagine (3,19).