Blogg

 

FESTEN FOR KRISTI LEGEME OG BLOD -- FEAST OF THE BODY AND BLOOD OF CHRIST -- CORPUS CHRISTI

Posted on

Bread and Wine

I dag er festen for Kristi Legeme og Blod.  Det er en fest som oppstod i det trettende århundre, en fest som feirer den store gaven av det hellige Sakrament.  Kristi legeme og blod er levende mat og drikke, mat for evig liv (Johannes 6,54-56).  Det er en gave vi mottar, en gave vi tar del i hver messe. 

Den hellige Augustin sier at det er vårt eget mysterium vi feirer (preken 272). For som Paulus forteller oss, er vi, kirken, Kristi legeme (1 Korinterne 12,27).   Augustin sier at når vi kommer frem for å motta Eukaristien og sier ”Amen,” må vi la vårt ”amen” være sant.  Vi må være, vi må bli det vi mottar (se også 1 Kor 11,17-34). 

Se bønnesiden for mer om bønn og tilbedelse av det hellige Sakrament ved Tautra Mariakloster.

     

Today is the feast of Christ’s Body and Blood.  It is a feast which originated in the thirteenth century, a feast which celebrates the great gift of the Blessed Sacrament.  Christ’s Body and Blood is living food and drink, food for eternal life (John 6:54-56).  It is a gift we receive, a gift we share in, at every Mass.

St. Augustine tells us that it is our own mystery that we celebrate (sermon 272).  For as St. Paul tells us, we, the Church, are the Body of Christ (1 Cor 12,27).   St. Augustine says that when we come forward to receive the Eucharist and say our “Amen,” we must let our "Amen" be true.  We must be, we must become what we receive (see also 1 Cor 11,17-34). 

See the prayer page for more on Adoration and prayer in the presence of the Blessed Sacrament at Tautra Mariakloster.