Blogg

 

Den Hellige Ånd hjelper oss . . . The Holy Spirit helps us

Posted on

Den Hellige Ånd hjelper oss i vår svakhet

The Holy Spirit helps us in our weakness

Den som tror på meg, fra hans indre skal det . . . renne elver av levende vann

Dette sa ha han om Den Hellige Ånd (Joh 7, 38-39)


living water

 Rivers of living water will flow within the hearts of those who believe . . .

Jesus said this about the Holy Spirit   (John 7,37-38)

Nylig, leste jeg om den smertefulle situasjonen for kvinner og deres ufødte barn i en land hvor det er mye politisk og religiøs uro.  Mitt hjerte verket for dem og jeg ønsket å be for dem i en forbønn under messe.  Men jeg kunne ikke finne ordene . . . jeg visste ikke hvordan å be . . . .

Kanskje du har følt på samme måte en eller annen gang i forbindelse med en person eller en situasjon i ditt eget liv.  Kanskje du opplever det nå.

I Paulus brev til romerne kapittel 8, forteller han oss noe som kan være både en hjelp og en trøst: "For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord" (Rom 8,26).

Hvile kraftige ord – og enda mer hvilken kraftfull virkelighet!  Gud har sendt sin Hellige Ånd til oss i og gjennom Jesus sin Sønn (Joh 14,26).  Gud har satt sin Hellige Ånd i våre hjerter (Rom 8,14-16) for å lede oss til seg.  Den Hellige Ånd er Guds nærvær og kraft i oss og gjør langt mer enn vi noensinne kunne spørre om eller forestille oss, alt av kjærelighet til oss, alt ut av Guds ønske om at vi skal erfare fylden av liv og fred som han alene kan gi oss.

Så, når du ikke vet hvordan du skal be, ikke finner ord, vær klar over Guds Ånd inne i deg, og overlat bekymringen for den personen eller situasjonen til Gud. Hans kjærlighet kan bringe liv og fred i alle ting.

   

Recently, I read about the painful plight of women and their unborn children in a country where there is much political and religious unrest.  My heart ached for them, and I wanted to pray for them in a petition during Mass.  But I couldn’t find the words . . . I didn’t know how to pray . . .

Perhaps you have felt the same way at one time or another about a person or situation in your own life.  Perhaps you are even experiencing that now.

In chapter 8 of his letter to the Romans, Paul tells us something that can be both a help and a comfort:  “For we do not know how to pray as we ought, but God’s Spirit prays for us with sighs too deep for words"  (Rom 8,26).

What powerful words – and what an even more powerful reality!  God has sent his Holy Spirit to us in and through Jesus his Son (John 14,26).  God has placed his Holy Spirit within our hearts (Rom 8,14-16) so as to lead us to himself.  There is the presence and power of God within us, doing far more than we could ever ask or imagine, all out of love for us, all out of God’s desire that we know the fullness of life and peace that he alone can give.

So, when you find yourself not knowing how to pray, not knowing what words to use, not even knowing what to pray . . . be aware of God’s Spirit within you and entrust that concern, that person to God.  God, in his love, can bring the fullness of life and peace in and through all things.