Blogg

 

Ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet -- Nothing can separate us from God's love

Posted on

RAINBOW

Ingenting, absolutt ingenting, skriver  Paulus,  kan skille oss fra Guds kjærlighet (Romerne 8,35).  Paulus fortsetter med å gi litt av en liste over de tingene som kan synes å gjøre det, men som i virkeligheten ikke gjør det.  Hvorfor ikke? Det er Gud som har elsket oss først, og som elsker oss betingelsesløst.

Da jeg begynte å skrive denne refleksjonen i forrige uke, kom jeg til å tenke på samtaler jeg har hatt med folk som besøker vårt kloster.  Ofte, utrykker de tvil til Guds kjærlighet for dem på grunn av hva de har gjort i fortiden eller gjør nå, eller ennå ikke har kunnet gjøre.  De lurer på hvordan Gud i det hele tatt kan elske dem.  Eller de dømmer sin egen verdi på hva andre sier om dem eller til dem.  Hvordan kan Gud elske dem, slik som de er?

Men det er ikke vi som avgjør hvorvidt Gud elsker oss!  Guds kjærlighet til oss er hans initiativ.  Den er ubetinget.  Den er en gave.

Hindringene er på vår side, vår mangel av åpenhet, mangel på tro og mottakelighet.  Spør deg selv om du i dag setter hindringer i veien for å motta Guds kjærlighet.

   

Nothing, absolutely nothing, writes St. Paul, can separate us from God’s love (see Romans 8,35).  Paul subsequently goes on to give quite a list of those things that might seem to do so, but in reality do not.  Why not?  It is God who has loved us first, and who loves us unconditionally.

When I began to write this reflection last week, I was reminded of conversations I have had with people who visit the monastery.  Often, they express doubts about God’s love for them because of what they have done in the past, or are doing now, or have not yet been able to do.  They wonder how God can possibly love them . . . such as they think they are.  Or they judge their own worth on what others say about them or to them.  How can God possibly love them?

But it is not we who determine whether or not God loves us!  God’s love for us is his initiative.  It is unconditional.  It is pure gift. 

The obstacles are on our end: our lack of openness, our lack of faith and receptivity.   Ask yourself today if you are putting obstacles in the way that prevent you from receiving God’s love.