Blogg

 

Marias Opptagelse i Himmelen -- Mary's Assumption into Heaven

Posted on

mary icon

I dag feirer vi festen for Jomfru Marias opptagelse i Himmelen. I følge Kirkens tradisjon opplever Maria, Jesu mor, allerede det oppstandne liv med Herren, i både kropp og sjel. Dette er en spesiell fest for Cistercienserordenen.  Hvert kloster er viet til henne med denne tittel. 

(Det første Tautra Mariakloster ble innviet 25.mars 1207.  Munkene kalte klosteret Sancta Maria de Tuta Insula, Mariaklosteret på den trygge øy -- som vi kaller klosteret vårt i dag.)

Det Maria erfarer nå er skjebnen til oss alle. Vi venter oppstandelsen fra de døde og det strålende, åndelige legeme som skal bli vårt i himmelen (se 1 Korinterne 15).

 

   

Today we celebrate the feast of the Virgin Mary’s Assumption into heaven. According to the tradition of the Church, Mary, the mother of Jesus, already experiences risen life, body and soul, with the Lord.  It is a special feast for the Cistercian order.  Every monastery is dedicated to her under this title. 

(The first Tautra Mariakloster was dedicated on March 25,1207.  The monks named the monastery Sancta Maria de Tuta Insula, the Monastery of Our Lady of the Safe Island -- as we name our monastery today.)

What Maria experiences now is the destiny of us all.  We await the resurrection of the dead and the radiant, spiritual body which shall be ours in heaven (see 1 Corinthians 15).