Blogg

 

En Erfaring av Kristi i bønn -- Bernhard av Clairvaux; An Experience of Christ in Prayer -- Bernard of Clairvaux

Posted on

bernard icon

I dag feirer vi festen for Hellige Bernhard av Clairvaux, en av de fremste åndelige fedre i vår Cistercienserorden.  Han ble fodt i 1090 i Burgund (Frankrike) og var av adelig herkomst.  I 1112 trådte han og tretti ledsagere inn i det nyopprettede (1098) og ganske lille klosteret Citeaux!  Han ble en betydningsfull abbed og en viktig figur i sin samtids kirke.

Bernhard har etterlatt oss en arv av mange prekener og avhandlinger som forsetter å forme vår Cistercienseråndelighet.  Han skrev en rekke prekener om Høysangen, hvor han tolker denne kjærlighetssangen mellom brud og brudgom som gjelder forholdet Kristus ønsker å ha med hver enkelt av oss.

I Preken 74 taler han om sin personlige erfaring av Kristus i bønn: "Jeg oppfattet hans nærvær . . . og hvor han kommer fra når han besøker min sjel, og hvor han går, og på hvilken måte han går inn og går ut, jeg innrømmer at jeg vet ikke engang nå . . . .   Jeg har steget til det høyeste i meg selv – og se! Ordet tårner over det . . . . Jeg har utforsket mitt dypeste dyp, men jeg fant ham enda dypere.  Hvis jeg så utenfor meg selv, ville jeg se ham strekke seg lengre enn jeg kunne se; og hvis jeg så inne i meg selv, var han enda lengre innenfor.  Da visste jeg sannheten av det jeg hadde lest, 'I ham vi lever, beveger oss og er til' (Apg 17,28)."  Bernhards ord inviterer oss til å erfare Kristi nærvær i oss selv.

   

Today we celebrate the feast of St. Bernard of Clairvaux, one of the foremost spiritual fathers of our Cistercian order.  He was born in the year 1090 in Burgundy (France) to a noble family.  He entered the newly founded (1098) and still quite small monastery of Citeaux in 1112 with thirty companions!  He became a great abbot and an important figure in the Church of his day.

Bernard has left us a legacy of many sermons and treatises which continue to form our Cistercian spirituality.  He wrote a series of sermons on the Song of Songs, interpreting this love song between a bride and a groom as applying to the relationship Christ desires to have with each one of us. 

In Sermon 74 he speaks of his personal experience of Christ in prayer: " . . . I perceived his presence . . . and where he comes from when he visits my soul, and where he goes, and by what means he enters and goes out, I admit that I do not know even now . . . .  I have ascended to the highest in me, and look!  the Word is towering above that . . . .   I have descended to explore my lowest depths, yet I found him even deeper.  If I looked outside myself, I saw him stretching beyond the furthest I could see, and if I looked within, he was yet further within.  Then I knew the truth of what I had read, 'In him we live and move and have our being' (Acts 17,28). "*  Bernard's words invite us to experience Christ's presence within ourselves.

 

*Sermon 74.5 in On the Song of Songs IV, Translated by Irene Edmunds (Cistercian Father Series #40); Kalamazoo, MI: Cistercian Publications, 1980 p. 90.   Published now by Liturgical Press, Collegeville, MN (USA).  Used with Permission.