Blogg

 

29.september -- Englene -- The Angels

Posted on

annunciation statue-chaprom

Det er stor interesse for engler i dag!  Mange mennesker er tiltrukket av ideen om et himmselk vesen som vokter og beskytter dem, og faktisk er dette den rollen englene har i Bibelen (se 2 Mosebok 23,20; Matteus 18,10).  I dag feirer kirken tre av englene som er navngitt i Bibelen.  Disse har en viktig rolle som Guds budbærere til sitt folk på jorden.  Mikael er kanskje mest kjent som en engleaktig kriger som beseirer Lucifer eller Satan (se Åp 12).  Gabriel er kansjke best kjent som bringer av budskapet til Maria om at hun hadde blitt utvalgt av Gud til å bli mor til Jesus Frelseren (se Lukas 1,26-38).  Bildet over er av en treskulptur som fremstiller Gabriels budskap fra Gud til Maria som ble gitt til klosteret vårt.  Rafael er den engleaktige ledsageren til Tobias på hans reise til sine forfedres hjemland, som er gjengitt i Tobits bok.  Rafael voktet og beskyttet Tobias, i tillegg var han budbringer av helbredelsen til Tobias blinde far.  I dag, la oss oppmerksomme på at Guds engler likeledes vokter og ledsager oss.  La oss synge lovsanger med dem til Gud på sin trone.
    There is a lot of interest in angels today!  Many people are attracted by the idea of a heavenly being who guards and protects them, and indeed, this is the role angels have in the Scriptures (Exod 23,20; Matt 18,10).  Today the Church celebrates three of the angels who are named in the Bible and who have an important role as messengers of God to his people on earth.  Michael is perhaps best known as the angelic warrior who defeats Lucifer or Satan (see Revelation 12).  Gabriel is named several times in the Bible, and is perhaps best known as the messenger to Mary that she had been chosen by God to be the mother of Jesus the Savior (Luke 1,26-38).  The picture above is of a wood sculpture depicting this moment that was given to our monastery.  Raphael is the angelic companion of Tobiah on a journey to his ancestral home as recounted in the book of Tobit.  Not only does Raphael guard and protect Tobiah, he becomes the messenger of healing to Tobiah's blind father.  Today, let us be mindful that God's angelic messengers guard and accompany us as well.  Let us join with them in singing the praises of God before his throne.