Blogg

 

18.oktober -- Lukas; The Feast of St. Luke, October 18

Posted on

bible 2

Hver evangelist har en spesiell dag på kirkens kalender.  Dagen til Lukas er 18.oktober.  Mange mennesker liker Lukas-evangeliet fordi han har et spesielt fokus på bønn, kvinner, syndere og tilgivelse, og dem som er fattige eller hjelpeløse.  Vi ser Jesus i bønn mer i Lukas-evangeliet enn i andre evangelier (3,22; 6,12; 9,28-29; 11,1-2).  Mange kvinner er blant Jesu disipler i Lukas-evangeliet (8,1-3).  Disse kvinnene fulgte ham til Jerusalem og var nær korset da Jesus døde (23,49).  Disse kvinnene var også med disiplene på pinsedag (Apostlenes gjerninger 1,14).  I kapittel 15 har Lukas-evangeliet tre historier om glede over synderes omvendelse.  Disse er bare i Lukas-evangeliet.  Det er også i Lukas at Jesus tilga dem som korsfestet ham (23,34).  Lukas viser oss Jesu spesielle omsorg for de fattige og hjelpeløse (6,20; 14,12-14; 16,19-31).  Jesus forteller oss at vi også må ha den samme omsorgen.  Les noen av disse tesktene fra Lukas-evangeliet.  Hva betyr de for oss i dag? 
 
   
 
 
      Each of the evangelists has his own day on the Church's calendar of saints.  We celebrate the feast of St. Luke on October 18.  Luke's Gospel is much loved by many people because of his special focus on prayer, women, sinners and forgiveness, and concern for those who are poor or helpless.  We see Jesus at prayer more in Luke's Gospel than in any of the others (3,22; 6,12; 9,28-29; 11,1-2).  Many women are among Jesus' disiples in Luke's Gospel (8,1-3).  These women follow Jesus to Jerusalem and were near the cross when Jesus died (Lukas 23,49).  These women were also with the disciples on the day of Pentecost (Acts 1,14).  In chapter 15 of his Gospel, Luke has three stories about joy over sinners' repentance.  These particular stories are only found in Luke's Gospel.  It is also in Luke's Gospel that Jesus forgives those who crucified him (23,34).  Luke shows us Jesus' special concern for the poor and helpless (6,20; 14,12-14; 16,19-31).  Jesus tells us that we must also have this same concern.  Read some of these texts from the Luke's Gospel.  What do they mean for us today?