Blogg

 

En adventskjærlighetssang -- An Advent lovesang

Posted on

anniesunriseblue

På 21. desember er messelesningen fra en kjærlighetssang: Høysangen 2,8–14. Ja, ordene fra Høysangen er lidenskapelige ord mellom to som elsker hverandre. Tidlig i kristendommens historie ble disse ordene tolket som et symbolsk uttrykk for forholdet mellom Kristus og Kirken. I middelalderen ble de forstått som å referere til forholdet mellom Kristus og hver enkelts sjel.  Tre av våre cistercienserfedre skrev prekener utfra denne boken: Bernhard av Clairvaux (86 prekener), Gilbert av Hoyland (48 prekener) og Johannes av Forde (120 prekener).  Disse skriftene er høyt elsket av oss cisterciensere fordi de forteller om vår forbindelse med Jesus. 

Hvor passende da at disse ordene i Høysangen 2,8–14 finner sin plass i adventstidens liturgi både med henblikk på Kirken og på hver enkelt av oss.  La oss nå i advent høre Herrens ord som inviterer oss til å komme til ham, så vi oppriktig kan si, både i dag og ved tidenes ende: "Hør, det er min elskede! Se, der kommer han!"

On the twenty first of December, the first reading at Mass is not from a prophet, not about a person significant in the history of salvation, but from a love song (Song of Songs  2,8-14).  Yes, the words of the Song of Songs are passionate words, spoken between lovers.  Early on in the history of Christianity, these words were interpreted as allegorically referring to the relationship between Christ and the Church.  In the Medieval period, they were understood to refer to the relationship between Christ and the individual soul.  Three of our Cistercian Fathers wrote sermons commenting on the verses of this book: Bernard of Clairvaux (86 sermons), Gilbert of Hoyland (48 sermons), and John of Forde (120 sermons).  The Song of Songs—and our Cistercian Fathers sermons based on it—are important for us.  These writings speak to us of our relationship with Jesus.

How appropriate then, that these words find their place in the Advent liturgy both with respect to the Church and to each one of us.  In this Advent season, let us hear these words of the Lord which invite us to come to him that we may truly say with joy, today and at the end of time: “Hark my lover; hear, he comes!”  Thus, will the prayer of the Scriptures, the prayer of the Church, and the prayer of our hearts be fulfilled in the coming of our Lord.