Blogg

 

1.januar -- Maria, Guds Mor; Mary, the Mother of God

Posted on

christmascreche2011

1.januar, feirer kirken høytiden for Maria, Guds mor.  For de som ikke er katolske, kan hederen og ærobødigheten til Maria se fremmed ut og være vanskelig å forstå.  Men hvordan ser du på mødrene til vennene dine?  Er de ikke spesielle på grunn av at de er mødrene til vennene dine?   Sånn er det for oss med Maria, Jesu mor, fordi Jesus er vår mest spesielle venn.

Da han hang på korset, sa Jesus til sin elskete disippel om Maria, ”Dette er din mor.”  Og til Maria, sa Jesus om sin elskete disippel, ”Dette er din sønn” (Joh 19,26-27).  Kan du høre Jesus si det samme til deg, at Maria er din mor?  Og kan du høre Jesus si til Maria, at du er hennes barn?

I en preken på Marias fødselsdag, taler vår cistercienserfar Aelred av Riveaulx (som levde på tolvhundretallet) om Maria som vår mor, fordi gjennom henne er vi født til evig liv (Joh 3,16).  Gjennom Maria, er vi født til et mye bedre liv enn vårt jordiske liv, vi er født til et liv med Gud som aldri vil ende*.

Med kjærlighet og støtte, sto Maria ved Jesus’ side gjennom hele hans liv—og død.  Det samme gjør hun for oss.  Når vi begynner dette nye året, tenk på Maria som moren din også.  Vær klar over hennes kjærlige omsorg og støtte for deg og hennes forbønn for deg.  Så vidunderlig en måte å begynne dette nye året på!
 
 
   

On January 1, the Church celebrates the feast of Mary the mother of God.  For those outside of the Catholic tradition, the reverence and honor we accord to Mary can seem strange and hard to understand.  But think – how do you regard the mothers of your special friends?  Are they not also somewhat special because they are the mother of your friend?  And so it is for us, with the mother of Jesus, our most special friend.

As he hung on the cross, Jesus, said of Mary to his beloved disciple, “Behold your mother.”  And to Mary, Jesus said of his beloved disciple, “Behold your son” (John 19,26-27).   Can you hear Jesus saying the same thing to you, that Mary is your mother?  Can you hear Jesus saying that to Mary about you? 

In a sermon for the feast of the birth of Mary, our twelfth century Cistercian father Aelred of Riveaulx speaks of Mary as our mother because through her we are born for God.  Of her, Jesus our Savior was born and through faith in him, we are born to eternal life (John 3,16).  Through Mary, we are born to a much better life even than our earthly life, we are born in a life with God that will never end.*

With love and support, Mary stood by Jesus throughout his life—and death.  So she does for us.  As we begin this new year, reflect on how Mary is your mother, too.  Be aware of the loving care and support she has for you and her prayer on your behalf.  What a wonderful way to enter into this new year.