Blogg

 

Askeonsdag -- Ash Wednesday

Posted on

Ashes

«Kom ihu, menneske, at du er støv og skal vende tilbake til støv.» Morbide ord? Kanskje. Men kanskje det er bedre å høre dem som ord med rot i virkeligheten.  Vi er dødelige, menneskelige skapninger. . . ikke sentrum i universet.

Fastetiden kaller oss til virkeligheten, for å minne oss på at vi er menneskelige skapninger, men skapninger gitt liv ved pusten fra Gud (1 Mos 2,7). Fastetiden kaller oss til mer kontakt med virkeligheten.  Virkeligheten er av det er noe av Gud i oss, men våre synder – enten i tanker, ord eller gjerninger – tilslører denne tilstedeværelsen av Gud i oss.

Fastetiden er et kall til livet: å bli mer og mer levende i Gud ved å la Guds liv i oss, gjennom dåpen, bli mer og mer realisert, mer og mer synlig. Som Sankt Ireneus sa: «Guds herlighet er den menneskelige skapningen fullt i live." Akkurat dette årets fastetid er oppfordring til at påskens feiring kan finne deg også, mer fullt levende til ære for Gud!

     

”Remember that you are dust and unto dust you shall return.”  Morbid words?  Perhaps.  But perhaps a better alternative is to hear them as real words – get real!  We are mortal, human creatures . . . not the center of the universe, especially those of our own making!

The season of Lent calls us to reality, to remember that we are human creatures – but human creatures enlivened by the breath of God (Gen 2,7).  The season of Lent calls us to get more in touch with THAT reality, to remember that there is something of God in us, and to allow that to become more and more a reality in our lives.  Of course to do that, we must honestly acknowledge those things that block or obscure that reality within us: our sinfulness, whether in thought, word or in deed. 

Lent is a call to LIFE: to become more and more alive in God by allowing God’s life within us, through Baptism, to become more and more realized, more and more visible.  As St. Irenaeus said, “the glory of God is the human creature fully alive.”  This year, heed Lent’s call to life, that Easter’s celebration of the Risen Life of Christ may find you, too, more fully alive to the glory of God!

ashesgilchrist

Les denne bøken under Faste:

Uendelige Kjærelighet: Fastetiden og påskens hellige triduum med Salmeneav s. Anne Elizabeth fra Tautra Mariakloster

Bestill fra www.stolavforlag.no.