Blogg

 

Hva i våre hjerters Templer må bli renset? -- What in the Temples of our hearts must be cleansed?

Posted on

flower in crack

 

I torsdags evangelium, går Jesus inn i tempelet i Jerusalem og blir sint på pengevekslerne og de som solgte de forskjellige fuglene og dyrene som trengs til offer. Jesus sa at de gjorde "min Fars hus til en markedsplass" (Joh 2,16). Uansett hva de gjorde og hvordan de gjorde det, respekterte de ikke Guds hellige tempel. Det var her Gud tok bolig sammen med sitt folk.

Det er ikke nødvendig å si at mange mennesker ble opprørt av Jesu handlinger. I fortsettelsen av evangeliet, hører vi Jesus snakke om seg selv som templet.   Gud bor sammen med sitt folk i Jesus (2,19).

Etter sin oppstandelse, sendte Jesus Den Hellige Ånd, hans kraft og nærvær for å bo i hjertene til alle som tror og blir døpt – oss selv inkludert.  Dette er grunnen til St. Paul kunne spørre korinterne, "Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?” (1 Kor 3,16).

I dag er en god dag til å spørre oss selv om hva i våre hjertersTempler som må bli renset? Hvilke av våre handlinger viser at vi ikke respekterer Guds hellige bolig? Hvilke tanker eller ord? For å hjelpe oss å finne ut det, gir Jesus selv oss en liste over noe som gjør våre hjerter urene: “onde tankene: hor, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, grådighet, ondskap, svik, utskeielser, misunnelige øyne, spott, hovmod, vettløshet.  Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent” (Mark 7, 21-23).  Finner du noen av disse tingene i ditt hjerte? Hva kan du gjøre for å rense hjertet ditt? Be Jesus om å hjelpe deg. Spør Jesus om å gi deg et nytt hjerte.

In this Thursday's Gospel, Jesus enters the Temple in Jerusalem and becomes enraged at the money changers and those who sold the various birds and animals needed for sacrifice.  Jesus said that they were making “my Father’s house a market-place” (John 2:16).  Whatever they were doing and however they were doing it, they did not show respect for the sacredness of  God’s Temple.  It was here that God dwelt with his people.        

Needless to say, many people were upset by Jesus’ actions.  As the Gospel account continues, we hear Jesus speak of himself as the Temple, the “place” where – or person in whom -- God dwells with his people (2,19). 

After his resurrection, Jesus sent the gift of the Holy Spirit, his power and presence, to dwell in the hearts of all who believed and were baptized—ourselves included.  This is why St. Paul could ask the Corinthians, “do you not know that you are God’s Temple and that God’s Spirit dwells in you?” (1 Cor 3,16).

Today is a good day to ask ourselves what in our inner Temples, the temples of our hearts, needs to be cleansed?  What actions of ours do not respect the sacredness of God’s dwelling place?  What thoughts or words?  To help us to find out, Jesus himself gives us a list of some things that make our hearts unclean:  “evil intentions: fornication, theft, murder, adultery, avarice, wickedness, deceit, licentiousness, envy, slander, pride, folly” (Mark 7, 21-23).  Do you find any of these things in your heart?  What can you do to cleanse your heart?  Ask Jesus to help you.  Ask Jesus to give you a new heart.