Blogg

 

Bli venn med Jesus. Be a friend with Jesus.

Posted on

 

”Jeg kaller dere venner” (Joh 15,15).  Hvilke vakre ord i dagens evangelium.  Det er ordene som Jesus sier til oss.  Kan vi tro på dem?  Jesus kaller oss venner.  Han vil at vi skal bli hans venner.

Vi vet hvor viktig venner er i dagliglivet.  Det er dem som vi liker å være sammen med.  (Vet du at Jesus kalte disiplene til seg for  ”å være sammen med ham”?  Se Mark 3,14).  Med venner kan vi snakke om alt. Vi kan dele det som vi har i våre hjerter av håp, drømmer, skuffelser og smerter på en ærlig måte.  Vi trenger venner.

I dagens evangelium, sier Jesus ”Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min Far”.  Hvordan blir vi vennene til Jesu?  For å bli venner med noen, må vi bruke tid sammen. Vi må lytte til hverandre.  Det samme må vi gjøre for å bli venner med Jesus.

Husk: Det er Jesus som elsket oss først (se 1 Joh 4,10).  Han venter på at vi skal reagere.  Bruk tid sammen med ham.  Lytt til hans ord, spesielt i evangeliene. 

Bli hans venn.

AEwith group 

   

"I call you friends" (John 15:15).  What beautiful words in today’s Gospel.  They are the words that Jesus says to us. Can we believe them?  Jesus calls us friends.  He wants us to be his friends.

We know how important friends are in daily life.  They are the people we like to be with.  (Do you know that Jesus called the disciples “to be together with him”? See Mark 3:14).  Friends are the people we can talk with, that we can tell/share what is in our hearts, our hopes, our dreams, our disappointments, our hurts.  We need friends.

In today’s Gospel Jesus says, “I call you friends because I have made known to you all that I heard from my Father.”  How do we become Jesus’ friends?  How do we become friends with anyone?  We must spend time together.  We must listen to one another.  It is the same if we will become friends with Jesus. 

Remember: it is Jesus who loved us first (1 John 4:10).  He waits for us to respond.  Spend time with him.  Listen to his word, especially in the Gospels. 

Become his friend.


annie home fr citeaux