Blogg

 

La Guds rike vokse i ditt liv -- Let God's kingdom grow in your life

Posted on

ripening wheat

Dagens evangelium handler om vekst – veksten av Guds rike – veksten av virkeligheten hvor Guds kjærlighet, barmhjertighet og rettferdighet er levd og opplevd av alle.  Og det må begynne med oss – hver og én av oss, i våre liv.

Gud har sådd et frø av lengsel etter ham i våre hjerter, hver og en av oss.  Det kan vokse . . . nesten uten at vi vet det.  Av seg selv, vokser det.  Samtidig er det viktig at vi hjelper veksten.   Vi må gi det Guds kjærlighets sol, vi må tilbringe tid med Gud i bønn og stillhet, i opplevelsen av hans kjærlighet til oss.  Vi må gi det Guds ords vann – vi må tilbrenge tid med Guds ord, vi må lese Bibelen hver dag, spesielt evangeliene – om bare 10-15 minutter.

Begynn i dag å la Guds rike vokse og bli mer og mer en virkelighet i ditt liv – og hans rike skal bli mer og mer en virkelighet for oss alle.

   

Today’s Gospel is about growth – the growth of God’s kingdom, the growth of the reality where God’s love, mercy, and righteousness are lived and experienced by all.  And it must begin with us – each one of us, in our lives.

God has sown the seed of longing after him in our hearts, each and every one of us.  It can grow, almost without our knowing it.  Of itself, it grows.  At the same time, it is important that we help the growth.  We must give it the sun of God’s love, we must spend time with God in prayer and stillness, in the experience of his love for us.  We must give it the water of God’s word.  We must spend time with it, we must read the Bible every day, especially the Gospels, if only for 10-15 minutes.

Today, begin to let God’s kingdom grow and become more and more a reality in your life, and his kingdom shall become more and more a reality for us all.