Blogg

 

Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget -- I thank you that I am so wonderfully made.

Posted on

konradbaby

"Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget" (Sal 139,14). Hvert år når vi synger disse ordene for festen til Johannes døperen, så smiler jeg. Er jeg ubekvem med dem? Hvis jeg tror at jeg er vidunderlig laget og er stolt av det, så misforstår jeg hva disse ordene sier. Fokuset er ikke på meg, men på Gud. Det er han som lager underfulle verk. Det er han vi må prise. Å reflektere over hvor vidunderlig vi er laget, spesielt våre kropper, gir oss mange grunner til å prise Herren.

Dagens første lesning, Jesaja 49:1-6, snakker om kallet som ble gitt til Guds tjener mens han ennå var i sin mors liv.  Og så om Johannes mens han fremdeles var i sin mors liv, gjenkjente stemmen til Jesu mor og sparket av fryd over Jesus nærvær i hennes liv. (Lukas 1,44).

Vet du at Gud har kalt deg fra din mors liv? Ja, det er en tjeneste som du - og du alene - kan gjøre for Gud. Det er en del av hvem du er og hvorfor/hvordan Gud har laget deg, hans plan for deg. Vet du hva den er? Er du villig til å følge den?

Johannes gjorde det. Han gjorde Herrens vei rett (Joh 1,23). Han anerkjente Herrens stemme og han var glad (Joh 3,29).

Hør Jesus stemme i dag. Gjør klar hans vei. Si "ja" når han kaller deg, og du skal bli fyllt med glede.

“I thank you that I am wonderfully made” (Psa 139,14).  Each year when we sing these words on the feast of the Birth of John the Baptist, I smile.  Am I uncomfortable with them?  To think that I am wonderfully made?  Am I proud?  If so, I misunderstand what these words are saying.  The focus is not on me but on God.  It is he who creates wonderful works.  It is he whom we must praise.  To reflect on how wonderfully we are made, even our bodies . . . especially our bodies . . . give us many reasons to praise the Lord.

Today’s first reading, Isaiah 49:1-6, speaks of the call given to God’s servant when he was still in his mother’s womb.  And so John, still in his mother’s womb, recognized the voice of Jesus’ mother and Jesus’ presence in her womb and leapt with joy.

Do you know that God has called you from your mother’s womb? Yes, it is a call that you—and you alone—can do for God. Yes. God’s call is a part of who you are and of how/why God has made you.   Do you know what it is? Are you willing to do it?

John did it.  He made the Lord’s way straight (John 1,23).  He recognized Jesus’ voice and he was glad (John 3,29).

Today, hear Jesus’ voice.  Make his way ready.  Say “yes” when he calls you and your joy will be full.

 Denne sommeren -- "Kom og se" -- Les mer!

This summer - "Come and see" -- Read more!