Blogg

 

Spurven har funnet et hjem -- The sparrow has found a home.

Posted on

I flere uker nå har jeg sett på fuglene i trærne bak klosteret vårt.  Vi kan se to av disse trærne gjennom vinduet bak alteret i kirken.  Det er flere reder i hullene i trestammene.  Når jeg ser fuglene fly inn og ut av redene, blir jeg minnet om Salme 84, som sier «spurven har funnet et hjem og svalen har fått seg et rede hvor den kan legge sine unger, ved dine altere, Herre Sebaot, min konge og min Gud» (v. 4).  Opprinnelig ble Salme 84 sunget av pilegrimer på vei til Guds tempel i Jerusalem.  Jeg elsker denne salmen, og for meg er klosteret vårt, spesielt kirken vår, stedet hvor Gud bor.  Dette er mitt hjem nå.   Her synger hjertet mitt: «Hvor elskelige dine boliger er, Herre» (Sal 84,2).  Salige er vi som bor i ditt hus.  Jeg innbyr deg til «Kom og Se».  Les mer!

For several weeks now, I have watched the birds in the trees behind our monastery.  We can see two of these trees through the window behind the altar in Church.    There are several nests in the holes in the tree trunks.  When I see the birds fly in and out of the nests, I am reminded of Psalm 84 which says “. . . the sparrow finds a home and the swallow a nest . . . where she may lay her young, at your altars Lord of Hosts, my King and my God”  (v. 3(4)).  Originally, Psalm 84 was sung by the pilgrims as they made their way to the Temple in Jerusalem.  I love this Psalm and for me, our monastery, especially our Church, is where God dwells—and this is my home now.  Here, my heart sings, “How lovely is your dwelling place, Lord. . . .”    Happy are we who dwell in your house.  I invite you to “come and see.”  Read more!

 

interior church