Blogg

 

Hvordan kan vi vite veien? -- How can we know the way?

Posted on

paved road fence mountain

 

«Herre, hvordan kan vi vite veien?»  spurte apostelen Tomas Jesus en gang (Joh 14,5). Jesus svarte Tomas slik:  «Jeg er veien» (Joh 14,6) 

Kanskje du har det samme spørsmålet: Hvordan kan jeg vite hva som er veien for livet mitt?  Hvor er veien til Gud?  Hvordan går vi—går jeg  til Gud?  Bønn, bibellesning, den hellige nattverden og felleskapet med de andre søstrene er hjelper for meg.  Det er et stort privilegium og en stor hjelp at vi har i klosteret hver dag.

Alle er vi kalt til å følge Jesus.  Våre egne veier er forskjellige, men hjelpemidlene er de samme for alle.  Hver og en av oss må finne ut hvilken vei vi er kalt til å følge.  Hver og en av oss må bruke den hjelpe Herren tilbyr oss. 

Be i dag, disse ordene fra Salme 25, om at Herren  vil vise deg hvilken vei  du skal følge:  «Herre, la meg kjenne dine veier.  Lær meg dine stier.  La meg få vandre i din sannhet, lær meg, for du er Gud, min frelser!»

«Lord, how can we know the way?”  Thomas the apostle once asked Jesus (John 14,5). Jesus answered: “I am the way” (John 14,6).

Perhaps you have this same question.  How can I know what is the path for my life?  How can I know the way to God?  How do we—how do I go to God?   Prayer, reading the Scriptures, Holy Communion, and community with the other sisters are the way for me.  These are a great privilege and a great help that we have in the monastery every day.

All are called to follow Jesus.  Our paths are different, but the helps are the same for all.  Each one of us must learn which way we are called to follow.  Each one of us must use the helps the Lord offers us.

Today, pray these words from Psalm 25 that the Lord will show you which way is for you:  “Make me know your ways, O Lord; teach me your paths.  Lead me in your truth and teach me, for you are the God of my salvation.”