Blogg

 

Den som kommer til meg skal ikke hungre . . . . Those who come to me will never hunger

Posted on

 

Det er en dyp lengsel i våre hjerter, kanskje ugjenkjennelig på ett nivå, men ikko desto mindre «følt» dypt inne i  oss – en lengsel som Gud alene kan fylle.  Jesus visste det og han visste at det var derfor så mange fulgte ham og lyttet til hans lære.  De hadde en  hunger i sine hjerter.  De søkte helbredelse og helhet.

Er det en tomhet i ditt liv?  En lengsel  for noe, selv om du ikke vet hva?  Er det en lengsel  etter Gud?

I dagens evangelium forteller Jesus oss at han kan fylle denne tomheten, han kan fylle din lengsel. Kom til ham i dag.  Bruk tid med ham.  Lytt til hans ord.  La ham fylle dine dypeste lengsler.

There is a deep longing within each of our hearts, a longing perhaps unrecognized at one level, but nonetheless «felt» deep within us – a longing that God alone can fill.  Jesus knew that and he knew that was why so many followed him and listened to his teaching.  They had a hunger in their hearts.  They sought healing and wholeness.

Is there something unfulfilled in your life?  Are you aware of a deep longing within but you don’t know exactly what it is?  Could it be this longing for God?

In today’s Gospel, Jesus tells us that he can fill this deep longing within us, he can fill our hunger and thirst.  Come to him today.  Spend time with him.  Listen to his word.  Let him fill your deepest longings.

bible 2         Bread and Wine

Les mer fra Bibelen:                                                   Read more from the Bible:

Salme 42; 62; 63                                                        Psalm 42; 62; 63

Jesaja 55,1-11                                                            Isaiah 55,1-11

Joh 4,1-26; Åp 21,5-6                                                John 4,1-26; Rev 21,5-6