Blogg

 

Kom og spis og drikk -- Come and eat and drink

Posted on

«Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke . . .» (Ef 5,15).  I dag hører vi flere visdomsord fra Paulus i vår andre messelesning.   Hva betyr det, å leve som kloke mennesker?  Paulus forteller oss litt i dagens lesning (Ef 5,15-20).

Dagens første lesning er også om visdom (Ordsp 9,1-6).  Her er visdom personifisert som en kvinne som har laget et måltid og inviterer oss til å del i det.  Hennes mat og drikke er hennes lære.  Evangeliene avbilder Jesus som en visdomslærer.  Hans ord er livsord; hans ord viser veien til Gud.   I dagens evangelium, inviterer Jesus oss til sitt nattverdsbord.  Her er mat og drikke for evig liv. 

Hør hans ord i dag!  Kom og spis og drikk mat til evig liv! 

«Be careful then how you live, not as unwise people but as wise . . . » (Eph 5,15).  Today we hear more words of wisdom from Paul in today’s second reading for Mass.  What does it mean, to live as those who are wise?  Paul tells us a little in today’s reading (Eph 5,15-20).

Today’s first reading is also about wisdom (Prov 9,1-6).  Here wisdom is personified as a woman who has prepared a meal and now invites us to partake of it.  Her food and drink are her teaching.  The Gospels portray Jesus as a teacher of wisdom.   His words are words of life; his words show us the way to God.  In today’s Gospel, Jesus invites us to the table of the Eucharist.  Here is food and drink for eternal life.

Hear God’s word today!  Come and eat and drink the food of eternal life!

 

bible 2chalice, paten