Blogg

 

All god gave . . . Every good gift

Posted on

 

For de neste fem søndager, vil den andre messelesningen være fra Jakobs brev.  I dag, minner Jakob oss at ”all god gave . . . kommer ovenfra” – fra Gud Faderen (Jak 1,17-18.21-22.27).  Jakobs ord kaller oss til å huske at vi har fått gaver fra Gud.  Det er viktig å huske på det så at vi kan være takknemlig.  Alle har vi fått mange.  Hva er gaver i ditt liv?  Gjenkjenner du at de er fra Gud? 

I dag, fokuserer Jakob på gaven av nytt liv som vi mottar fra Guds ord (v. 18).  Jakob snakker om det som en fødsel.  Guds ord har makt til å skape oss, til å gjenskape oss daglig, hvis vi bare lytter til det i våre hjerter . . . og handler etter det.  Derfor er det viktig å bruke tid med Guds ord hver dag.  Det trenger ikke å være så lang tid; det trenger ikke å være så mange vers.  Bare at vi lytter med våre hjerter og handler.

I dag, hvorfor ikke begynne å lese noe fra Bibelen hvis dette ikke er allerede din praksis. Begynn med en av evangeliene eller en tekst på Lectio siden.  La Guds ord skape deg på nytt hver dag!chris, ewie, annie

 

RAINBOW

 

 

 

 

hand with bible

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bible 2

 

 

For the next five Sundays, the second Mass reading will be from the letter of James.  Today, James reminds us that “all good gifts . . . come from above” – from God the Father (James 1:17-18, 21-22, 27).  James’ words call us to remember that we have received gifts from God.  It is important to remember that so that we can be thankful.  We all have received many!  What are gifts in your life?  Do you recognize that they are from God?

Today, James focuses on the gift of new life we receive from God’s word (v. 18). James speaks of it as a “birth.”  God’s word has the power to create us, to re-create us daily, if only we hear it with our hearts . . . and act on it.  Thus, it is important to spend time with God’s word each day.  It doesn’t have to be a long time, and it doesn’t have to be many verses.  Only that we listen with our hearts . . . and act.

Today, why not begin to read something from God’s word if this is not already

your practice.  Begin with one of the Gospels or a text on the Lectio page of this site.  Let God’s word create you anew each day!