Blogg

 

Hva er i ditt hjerte? What is in your heart?

Posted on

 

Jesus ord i forrige søndags evangelium kaller oss til å se inn i våre hjerter og se hva som er der.  Finner vi de tingene som han sier gjør våre hjerter urene (Markus 7,22-23)? Og hvis så, hva skulle vi gjøre?  Hvorfor er det viktig?

Jesus forteller oss i et annet sted at de med rene hjerter en dag skal se Gud (Matt 5:8).  Det betyr at de skal være sammen med ham i hans himmelske herlighet.  Det betyr også at vi skal oppleve hans nærvær nå.  Både Salme 15 og Salme 24 forteller oss litt mer om hva et rent hjerte er og hva dette betyr for oss – og for Gud!  Ta deg tid til å lese dem og Markus 7,22-23 også.  Hva kan du gjøre i dag for å rense ditt hjerte?

Jesus’ word in last Sunday’s Gospel asks us to look into our hearts and see what is there.  Do we find the things that he names that render our hearts unclean (Mark 7,22-23)?  And if so, what should we do?  Why is it important?

Jesus tells us in another place that those with pure hearts will one day see God (Matt 5:8).  That means that they shall be with him in his heavenly glory.  It also means that we shall experience his presence now.  Both Psalm 15 and Psalm 24 tell us a little more about what a pure heart is and what this means for us – and for God!  Take time to read them, and Mark 7,22-23 as well.  What can you do today to purify your heart?

 

water,rocks