Blogg

 

Herren holder meg i livet -- The Lord upholds my life

Posted on

flower in crack

 

«Herren holder meg i livet».  Hvilke vakre ord!  Disse ordene er fra Salme 54, responsoriet for dagens messe.  For en vakker tanke å ha med seg i løpet av dagen.  «Herren holder meg i livet» og det er sant.  Det er som Paulus sier i Apostlenes gjerninger: «det er i Gud at vi lever, beveger oss og er til» (17,28).  Erkjenner du det?  Tror du det?

Det er så lett å tenke at «jeg er alene» eller at «Det er ingen som hjelper meg».  Men det er ikke sant.  Herren holder oss i livet.  I profeten Jesaja, sier Gud: «Se, jeg har tegnet deg i mine hender» (Jes 49,16).  Gud vil aldri glemme oss; Gud vil aldri forlate oss.  Vi er dyrebare i hans øyne og han elsker oss (Jes 43,4).  Husk dette i dag og hver dag.  Be ordene fra Salme 54.  La disse ordene fylle hjertet ditt – spesielt når du er engstelig, beskymret eller føler deg alene.  Vit og tro at Herren er med deg.


Les mer om Salmene.

Les om Salmene for Advent og Jul i boken vår søster Anne Elizabeth Sweet skrev: Når Lyset Stråler Frem (Oslo, St. Olav Forlag, 2011).

«The Lord upholds my life.»  What beautiful words!  These words from Psalm 54, the responsorial Psalm of today’s Mass.  What a beautiful thought to have with you throughout the day.  “The Lord upholds my life” and it is true.  It is as Paul says in the Acts of the Apostles: “In him we live and move and have our being” (17,28).  Are you aware of this?  Do you believe it?

It is so easy to think that “I am alone” or that “there is no one to help me.”  But that is not true.  The Lord upholds our life.  In the prophet Isaiah, God says: “See, I have inscribed you on the palms of my hands” (Isa 49,16).  God will never forget us; God will never abandon us.  We are precious in God’s eyes and he loves us (Isa 43,4).  Remember this today and every day.  Pray these words from Psalm 54.  Let these words take deep root in your heart, especially when you are anxious, worried or feel alone.  Know and believe that the Lord is with you.


Read more about the Psalms.