Blogg

 

Et kall som en mann ikke kunne motta -- A call which a man could not receive

Posted on

paved road fence mountain

Vet du at i evangeliene hører vi historien om et kall som en mann ikke kunne motta.  Det finnes i Markus 10,17-30?   Mannen var ute av stand til å følge Jesus.  Resultatet var at han gikk bort trist.

Hvorfor kunne han ikke følge Jesus?  Han elsket jordiske ting og rikdom mer enn Jesus.  Som vi leser i historien, så kan vi se at mannen var en god mann, men han kunne ikke gi fra seg alt for å følge Jesus.

Er det ting som du ikke kan gi fra deg?  Materielle ting eller immaterielle ting? Det er ikke bare materielle ting som kan være en hindring – men også immaterielle: holdninger eller friheter som vi tenker at vi har.

Er det noe som hindrer deg?   Er du ute av stand til å følge Jesus av hele ditt hjerte?  Hva ønsker du å gjøre?

 

Did you know that in the Gospels we hear a story of a call which a man could not follow?  It is found in Mark 10,17-30.  The man was unable to follow Jesus.  As a result, he went away sad.

Why could he not follow Jesus?  He loved earthly things and riches more than Jesus.  As we read the story, we can see that the man was a good man, but not able to leave all to follow Jesus.

Are there things that you cannot leave?  Material things or immaterial things?  It is not only material things which can be an obstacle  -- but also immaterial: attitudes or freedoms which we think that we have.

Is there something which is an obstacle for you?  Are you able to follow Jesus with all your heart?  What do you want to do?