Blogg

 

Det var ingenting ellers han kunne gjøre -- There was nothing else he could do

Posted on

En gang da jeg var i klosteret i Afrika, ble jeg vekket en morgen av en lyd som hørtes ut som en stor folkemengde som var veldig nær.  "Hva var det?" lurte jeg på.  Det var en mengde av pilegrimmer som hadde kommet til kirken.  Jeg var så overrasket!

I dagens evangelium, hørte den blinde Bartimeus lyden av en stor folkemengde da han satte ved siden av veien. "Hva er det?" lurte han på.  De fortalte ham at det var Jesus.  Selvfølgelig hadde Bartimeus hørt om Jesus før.  Han visste hva Jesus kunne gjøre.  Han begynte å rope til ham: "Jesus, hjelp meg".

Jesus spurte ham "Hva vil du jeg skal gjøre for deg?" Bartimeus svarte, "la meg få synet igjen".  Og Jesus sa, "din tro har frelst deg".  Bartimeus kunne se igjen.

Dagens evangelium inviterer oss til å reflektere over vår blindhet.  Er vi blinde for hva som helst?  Er det noe som vi ikke kan se eller forstå?

Innbill deg at du sitter ved siden av veien.  Hvis noen fortalte deg at Jesus var nær, hva ville du gjøre?  Ville du spørre ham om noe?  Hva ville du spørre om?

Vet du at Jesus er nær?  Du må bare spørre ham om det du vil.

På slutten av evangeliet, fulgte Bartimeus etter Jesus.  Batimeus ble en disippel.  Det var ingenting ellers han kunne gjøre.  Hva vil du gjøre?

     

One time when I was in a monastery in Africa, I awakened one morning to the sound of a large crowd of people that was very near.  "What is it?" I wondered.  It was a crowd of pilgrims that had come to the Church.  I was so surprised.

In today’s Gospel, the blind Bartimeus heard the sound of a large crowd as he sat by the side of the road.  “What is it?” he wondered?  They told him that it was Jesus.  Obviously Bartimeus had heard about Jesus before.  He knew what Jesus could do.  He began to cry to him: “Jesus, help me.”

Jesus asked him, “What do you want me to do for you?”  Bartimeus answered, I want to see.  And Jesus said, "your faith has saved you."  Bartimeus could see again.

Today’s Gospel invites us to reflect on our blindness.  Are we blind in any way?  Is there anything that we cannot see or understand?

Imagine yourself by the side of the road.  If someone told you that Jesus was near, what would you do?  Would you ask him for something?  What? 

Do you know that Jesus is near?  You need only to ask him for what you will.

At the end of the Gospel, Bartimeus followed after Jesus.  Bartimeus became a disciple.  There was nothing else he could do.  What will you do?

pilgrimswaycross