Blogg

 

Herrens Åpenbaring -- The Feast of the Epiphany

Posted on

epiphany3kings

Historien om tre konger fra østen er en viktig del av Julefeiringen.   Men, legg merke til det faktum at Matteus sier ikke at de er konger!  De er «magoi» (på gresk) eller vismenn som studerer stjernene (Matteus 2,1; dagens evangelium).  I deres tid trodde folk at en stjerne står opp ved hver persons fødsel.  Tradisjonen om kongene er en blanding av Matteus tekst og Salme 72,10-11 (dagens responsorium) som snakker om konger fra alle folkeslag som kommer med gaver til Davids konge.  Gull og røkelse er gavene alle folkeslag bringer til Jerusalem i Jesaja 60,6 (dagens første messelesning).   Det viktigste ved dagens høytid er at Jesus ble åpenbart ikke bare til det jødiske folket, men også til hedningene. Jesus ble åpenbart for oss alle.

Når jeg tenker på våre cistercienserkommuniteter, erkjenner jeg at vi er folk fra alle nasjoner som er kommet sammen på grunn av Kristus.   På Tautra Mariakloster har vi medlemmer fra Norge, USA, Nederland, Stor Britannia, Polen, Frankrike, Belgia og Viet Nam.  Vi fikk et julebrev fra en av våre kommuniteter i USA som har medlemmer fra USA, Europa, Afrika, Midt-østen og Det fjerne østen.  Ja, vi er fra alle nasjoner, og vi har kommet sammen som en familie eller felleskap i Kristus. 

Vi har sett hans stjerne i våre hjerter, og vi har fulgt det han har vist oss. Det må alle kristne gjøre, for han er vår Frelser. 

 

 

 

 

   

The story of the three kings from the East is an important part of Christmas.  But note that the Matthew doesn’t say that the three men were kings!  They are “magoi”  (in Greek) or wisemen who study the stars (Matthew 2,1; today’s Gospel).  In their time, people belived that a star rose up at each person’s birth.  The tradition about the kings is a blending of Matthew’s text and Psalm 72,10-11 (today’s response) which speaks about kings from all nations who come with gifts to the Davidic king.  Gold and frankincense are the gifts to be brought by people from all nations in Isaiah 60,6 (today’s first reading at Mass).  The most important thing about today’s feast is that Jesus was revealed not only to the Jewish people, but also to the Gentiles.  Jesus was revealed for us all.

When I think about our Cistercian communities, I recognize that we are people from all nations who have come together because of Christ.  At Tautra Mariakloster, we have members from Norway, the USA, the Netherlands, Great Britain, Poland, Belgium, France and Viet Nam.  We received a Christmas letter from one of our sister communities in America who has members from the USA, Europe, Africa, the Mideast and Asia.  Yes, we are from all nations and we have come together as one family or community in Christ.

We have seen his star in our hearts, and we have followed it.  So must all Christians do, for he is our Savior.