Blogg

 

En tid for forsoning -- A time for reconciliation

Posted on

“Gud ga oss forsoningens tjeneste” (2 Kor 5,18)

Med hvilken "forsoningens tjeneste" er du betrodd? Hvem trenger du å bli forsonet med? Hvem kan du hjelpe til å bli forsonet?

Gud ønsker at sitt folk skal bli forsonet – med seg selv og med hverandre. Han teller ikke våre overtredelser, og det skal heller ikke vi gjøre med hverandre. Kan vi som Gud, sette en strek over det som har hendt?   Kan vi bli skapt på ny i Guds bilde gjennom Kristus?

La denne fastetiden, være en tid for forsoning - for deg selv og for andre.

   

«God has given us the ministry of reconciliation» (2 Cor 5,18)

With what “ministry of reconciliation” are you entrusted?  With whom do you need to be reconciled?  Who can you help to be reconciled? 

God desires the reconciliation of his people – with himself and with one another.  He does not count our transgressions against us and neither must we, those of others.  May we, like God, let the old pass away.  May we receive the new creation that is in—and through—Christ.

This Lent, be a minister of reconciliation – for yourself and for others.

 cloistercross