Blogg

 

Hvem sier du at jeg er? Hvem er du? -- Who do you say that I am? Who are you?

Posted on

«Hvem sier dere at jeg er?»  Det spurte Jesus disiplene sine om i dagens evangelium (Lukas 9,18-24).  Det er et spørsmål som han også spør oss om – hver og én av oss.  Hvordan svarer du?  Hvem er Jesus for deg?  Det er et viktig spørsmål.  Er han Herren i livet ditt?  Er han en venn?  En god venn?  Noen som du har et personlig forhold til?

Det er også viktig at vi spør oss selv:  Hva betyr det at vi kalles kristne?  Hvem skulle vi være eller bli på grunn av dette navnet?  Har vi tenkt på det?  Er vi lik Jesus i våre ord og gjerninger?  Har vi et nært forhold til hans Far slik han hadde?

Dagens evangelium ber oss om å reflektere over hvem vi er nå og hvem vi er kalt til å bli.  Er det noe som er nødvendig å forandre?  Begynn i dag.

   

«Who do you say that I am?»  So Jesus asked his disciples in today’s Gospel (Luke 9,18-24).  It is a question which he also asks us – each and every one of us.  What is your answer?  Who is Jesus for you?  It is an important question.  Is Jesus the Lord of your life?  Is he a friend? A good friend?  Someone with whom you have a personal relationship?

It is also important that we ask ourselves:  what does it mean that we are called Christians?  Who should we be or become because of this name?  Have we thought about that?  Are we like Jesus in our words and our actions?  Do we have a close relationship with his Father like he had?

Today’s Gospel asks us to reflect on who we are now and on who we are called to become.  Is there something that it is necessary to change?  Begin today.

seasky