Blogg

 

Guds rike er kommet nær! -- God's Kingdom is at hand!

Posted on

«Guds rike er kommet nær til dere!»  To ganger i dagens evangelium (Lukas 10,1-12.17-20), hører vi at Jesus sier dette (vv. 9.12).  Ja, Guds rike, Guds helbredelse, makt og frelse er kommet med Jesus.  Erkjenner vi nærværet av Guds rike?  Erkjenner vi at Jesus bringer helbredelse, makt og frelse?  Er det en virkelighet for oss?

Ja, Guds rike har begynt  med Jesus – og det fortsetter siden han er med oss ennå (se Matt 28,20).   Guds rike er selvfølgelig ikke fullkomment her i verden.  Det blir først fullkomment når Jesus kommer igjen. Det kan virkeliggjøres mer og mer, hvis vi som er Jesu disipler i dag, snakker og oppfører oss slik Jesus lærte oss.

La oss, i dag og hver dag, bli en medarbeider for Guds rike, så det blir mer og mer virkeligjort.

     

God’s Kingdom is at hand!  We hear Jesus say this twice in today’s Gospel (Luke 10,1-12.17-20; see verses 9 and 12).  Yes, God's kingdom, God's healing, God's power and salvation have come with Jesus.  Do we recognize the nearness of God's kingdom?  Do we recognize that Jesus brings healing, power and salvation?  Is this a reality for us?

Yes, God's kingdom has begun with Jesus -- and it continues since he is still with us (see Matt 28,20).  But obviously, God's Kingdom has not yet fully come here on earth.  It will only come in all its fullness when Jesus comes again at the end of time.  Nevertheless, it can be more and more realized even now if we who are Jesus' disciples today speak and act as Jesus has taught us.

Let us, today and every day, be a fellow worker for God's kingdom, so that it will become more and more a reality in our world.

RAINBOW