Blogg

 

Lytt til hans ord -- Listen to his word

Posted on

seasky

«Du gjør deg strev og uro med mange ting» (Luk 10,42).  Jesu ord i dagens evangelium (Luk 10,37-42) handler om Marta, en kvinne som hadde tatt imot Jesus i huset sitt.  Men istedenfor å lytte til Jesus, var hun travelt opptatt med «alt som skulle stelles i stand» (Luk 10,40).  Beskriver dette deg i dagliglivet?

Ja, alt Marta gjorde var viktig.  Men hun var så opptatt at hun forsømte den ene tingen som er nødvendig i livet: å sitte ned ved Herren og lytte til hans ord.  Har du tid til å gjøre det?  Hvis ikke, må du finne tid.  Hvis ikke, forsømmer du den ene tingen som er virkelig nødvendig i livet.

     

«You are worried and distracted by many things . . . » (Luk 10,42).  Jesus’ words in today’s Gospel are addressed to Martha, a woman who had received him into her home.  But instead of listening to what he had to say, she was very busy with all that needed to be done (Luke 10,40).    Does this describe you in daily life?

Yes, all that Martha did was important.  But she was so busy that she neglected the one thing which is really necessary in life: to sit by the Lord and listen to his word. Do you have time to do this?  If not, you must find time.  If not, you are neglecting the one thing which is really necessary in life.