Blogg

 

Gud vår Far -- God our Father

Posted on

To ganger i søndagens evangelium, kaller Jesus Gud for «Far» -- sin Far (Lukas 11,5-13).  Jesus ber oss om å kalle Gud for «Far» -- vår Far.  Hva føler du når du hører ordet «far»? 

Hvis forholdet ditt til faren din er eller var godt, føler du deg kanskje trygg og elsket.  Hvis det er eller ikke var  godt, kanskje du føler smerte og sinne.  «Hvor mye mer» er vår himmelske Far enn den beste jordiske far!  Hvor mye mere kjærlighet og godhet har vår himmelske far for oss.

Hvis forholde ditt til din far på jorden er eller ikke var godt, la din himmelske Fars kjærlighet helbrede deg.  La Gud være Faren du ikke hadde.  Og husk: hvis faren din ikke var god mot deg, er det fordi han selv ble såret i livet sitt – kanskje han ikke hadde en elskende far.  Se hans smerte.  Vær barmhjertig mot ham.  Tilgi ham.

Hellige Paulus forteller oss at vi kan kalle Gud «Abba» (Rom 8,15).  Det er et arameisk ord som betyr «pappa».   Da jeg var student i Jerusalem, hørte jeg ofte småbarn som kalte faren sin for «abba».  Jeg så småbarn som ventet på bussen som brakte faren deres hjem fra jobb.  Jeg så dem løpe mot  faren sin med utsrakte armer mens de ropte «abba, abba».  Jeg så at faren deres løftet dem opp, holdt dem og omfavnet  dem. 

Det er det samme som Gud vil gjøre med oss.

   

Jesus calls God «Father» two times in today’s Gospel –his Father (Luke 11,5-13).  What is more, Jesus asks us to call God «Father» -- our Father.  What do you feel when you hear the word «Father»?

If your relationship with your Father is/was good, perhaps you feel secure and loved.  If your relationship with your Father is/was not good, perhaps you feel pain and anger.  «How much more» is our heavenly Father than even the best father on earth!  How much more love and goodness has our Heavenly Father for us.

If your relationship with your earthly father is or was not good, let your heavenly Father’s love heal you.  Let God be the Father you didn’t have.  And remember, if your father was not good to you, it is because he himself has been wounded in life.  Perhaps he did not have a loving Father.  See his pain.  Be merciful toward him.  Forgive him.

St. Paul tells us that we can call God «Abba» (Rom 8,15).  «Abba» is an Aramaic word which means «Daddy».  When I was a student in Jerusalem  I would see little children waiting for the bus which brought their fathers home from work.   call their father «Abba».  I would see them with outstretched arms run to their fathers as they cried, «abba, abba».  I saw their daddies lift them up and embace them.

God wishes to do the same for us.

 konradtoddler