Blogg

 

Hva er din skatt? What is your treasure?

Posted on

RAINBOW

«Hvor skatten deres er, der vil også hjertet deres være» (Luk 12,34).

Vi må høre på Jesu ord til disipplene sine i evangeliet og spørre oss selv:  Hva er vår skatt?  Hvor er vårt hjerte?

Det er lett å finne ut.  Hva tenker jeg på?  Hvordan bruker jeg tiden min?  Hva er det viktigste for meg?  Hva ønsker jeg mest?

Hvordan svarer du?  Skriv svarene så du kan se dem.

Les Jesu ord i versene 22-33 (Lukas 12).  Hva betyr det å søke Guds rike?  Hva betyr det for deg  å søke Guds rike?

Kaller Jesu ord deg til å forandre tankene dine og oppførselen din på noen måte?  Hvordan begynner du?  Finn  én ting du kan gjøre.  Det er begynnelsen.  Gjør det i dag.

"Lytt til Herrens røst i dag, forherd ikke deres hjerter" (Sal 95,8).

   

«Where your treasure is, there your heart will be also» (Luk 12,34).

We must listen to Jesus’ words to his disciples in the gospel and ask ourselves:  What is our treasure?  Where is our heart?

It is easy to find out.  What do I think about?  How do I spend my time?  What is most important to me?  What do I want the most?

How do you answer?  Write the answers so you can see them.

Read Jesus’ words in verses 22-33 (Luke 12).  What does it mean to seek the kingdom of God?  What does it mean for you to seek the kingdom of God?

Do Jesus’ words call you to change your thoughts and your behavior in any way?  How do you begin?  Find one thing you can do.  It is the beginning.  Do it today.

"If today you hear his voice, harden not your hearts"  (Ps 95,8).