Blogg

 

Stå opp og gå til din Far -- Rise and go to your Father

Posted on

prodigalsonway

Det er en dyp farskjærlighet som beskrives i dagens evangelium (Lukas 15,11-32).  En kjærlighet så dyp og ubetinget, at ingenting av det hans egensindige sønn gjorde kan forandre på det.Uansett hvor forferdelig, hvor skammelig eller hvor utilgivelig det var det sønnen gjorde. Så dyp og inderlig var farens kjærlighet at han håpet at sønnen ville komme tilbake en dag. Og en dag skjedde det. Faren så at sønnen hans kom.  Selv om sønnen var  langt unna, løp faren ham i møte.  Han omfavnet ham og kysset ham.

Dette er hvordan Gud er, Jesus forteller oss det i dagens evangelium. Dette er hvordan Gud elsker hver og en av oss, spesielt når vi er borte fra ham.

Har vi, i likhet med den egensindige sønnen, ødslet bort vår arv? Spesielt vår åndelige arv?  Har vi kommet til sans og samling (v. 17)?   Har vi anerkjent, selv om vi bare tenker på oss selv, hva vi kunne ha "hjemme" med vår himmelske far?

I dag er en tid til å komme tilbake til vår himmelsk far, for hjemkomst.  Han venter og ser etter oss. 

       

There is a deep love in the heart of the father in today’s gospel (Luke 15,11-32) – a love so deep and unconditional that nothing his wayward son did -- no matter how terrible, how shameful or inexcusable – could change.  It was a love so deep that it gave birth to the hope that one day, his son would return.  It was a hope so real that the father even looked as far into the distance as he could see in case, by chance, his son was coming home.  And one day it happened.  The father saw his son coming.  Even though the son was still a long way off, the father ran to meet him.  He embraced him and kissed him.

This is how God is, Jesus tells us in today’s Gospel, this is how God loves each one of us, especially when we are far away from him.

Have we, like the wayward son, squandered our inheritance?  Especially our spiritual inheritance?  Have we come to our senses (v. 17)?  Have we recognized, even if thinking only of ourselves, what we could have “at home” with our heavenly father?

Today is the day to return to our heavenly Father, to come home.  He is waiting and watching for us.